man leest krant

Preventie van seksueel geweld in Nederland moet beter

In Nederland is veel meer aandacht nodig voor de preventie van ongewenst seksueel gedrag en seksueel geweld. Dat constateert ook de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, die vandaag nieuwe verontrustende conclusies publiceert in de Slachtoffermonitor.

Uit Seks onder je 25ste (Rutgers, Soa Aids Nederland, 2017) blijkt dat bijna de helft  van de meisjes en een zesde van de jongens ooit seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt; bij 14% van de meisjes en 3% van de jongens gaat het dan om seksueel geweld.

Dat is veel te veel. Het is tijd dat seksueel geweld hoog op de agenda komt en de overheid meer gaat investeren om seksueel geweld te voorkomen

Ton Coenen, directeur Rutgers

Concrete ambities nodig

De Nationaal Rapporteur stelt in de Slachtoffermonitor dat - ondanks dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling prioriteit heeft voor het huidige kabinet - het onduidelijk is wat tot nu toe wordt gedaan om invulling te geven aan de preventie van seksueel geweld.

Ton Coenen onderstreept dat: “Er zijn concrete ambities nodig om de cijfers substantieel omlaag te krijgen. Dat gaat bijvoorbeeld over seksuele vorming in het onderwijs, maar ook over deskundige professionals en het beïnvloeden van maatschappelijke normen over ongewenst gedrag. De regering is echt aan zet.”

Meer samenhang en coördinatie

In de Slachtoffermonitor staat dat seksueel geweld tegen kinderen onvoldoende een thema is bij de overheid. Volgens de rapporteur zijn er verschillende programma’s en initiatieven die aandacht vragen voor specifieke vormen van seksueel geweld tegen kinderen, maar ontbreekt de samenhang en coördinatie voor de gehele aanpak. “Ook wij pleiten voor een meer gecoördineerde aanpak. En dat de aanpak zich ook richt op preventie. Voorkomen is beter dan genezen,” stelt Ton Coenen.

Leeftijdsgenoten

Bovendien, zo schrijft de Nationaal Rapporteur, vallen seksueel geweld gepleegd door leeftijdsgenoten en online seksueel geweld buiten kindermishandeling, en dus ook grotendeels buiten de beleidsplannen van de overheid daarvoor. Ton Coenen vindt dat jammer: “Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat ruim een derde van de geweldplegers ongeveer even oud is als het slachtoffer. Juist bij leeftijdsgenoten is nog een wereld te winnen.”

Lokale politiek

Ook pleit de Nationaal Rapporteur voor meer aandacht voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen op regionaal niveau. Ton Coenen vult aan: “In sommige steden zijn er goede lokale initiatieven op het gebied van preventie die goed werken, maar bij veel gemeenten ontbreekt het aan prioriteit en deskundigheid. Vaak is er ook een blinde vlek voor preventie gericht op jongens.”

#OrangeTheWorldNL

Het is twee jaar na #MeToo en vanaf maandag 25 november voeren organisaties onder de noemer ‘Orange the world’ over de hele wereld 16 dagen lang actie tegen geweld tegen vrouwen. Rutgers breekt gedurende 16 dagen een lans voor meer focus op preventie van ongewenst seksueel gedrag en seksueel geweld. In Nederland en daarbuiten. 

Meer doen aan de preventie van ongewenst seksueel gedrag en seksueel geweld? 

  • Voor poppodia, clubs en festivalorganisaties is er de Ben je oké? campagne. Met die vraag wordt ongewenst seksueel gedrag tijdens concerten en festivals bespreekbaar gemaakt. Op de campagnewebsite www.benjeoke.nl staan filmpjes die laten zien hoe je ongewenst seksueel gedrag bespreekt als je het ziet én hoe je vervolgens omgaat met de reactie van de ander. 
  • In de campagne Generatie Ja... en? rekenen jongeren tussen de 17 en 23 jaar af met stereotiepe normen voor mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit én met grensoverschrijdend gedrag. Voor deze campagne is er onder andere een lesbrief gemaakt voor het MBO. Lees wat u kunt doen binnen het onderwijs.
  • Met het programma Act4Respect richten we ons op het voorkomen van gendergerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen. Op www.act4respect.nl vindt u interventies, best practices, informatie en ander relevante items over dit thema.
  • Lees wat wij nog meer doen binnen het programma Seksueel geweld.
     

Reacties

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers