Zoeken

Integriteit bij Rutgers

Rutgers verwacht van al haar medewerkers, samenwerkingspartners, donateurs en belangrijke leveranciers dat zij zich integer en respectvol gedragen en dat zij in hun handelen de hoogste ethische normen hanteren. Rutgers heeft deze normen vastgelegd in het raamwerk Integriteit.

Het raamwerk Integriteit bestaat uit:

Om ervoor te zorgen dat we deze codes kunnen handhaven heeft het raamwerk integriteit ook een klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling.

De gedragscode en de klachtenprocedure zijn er zodat we elkaar verantwoordelijk kunnen houden. Ethiek en normen verfijnen zich door met elkaar in gesprek te gaan. Rutgers gaat regelmatig in gesprek met medewerkers en andere belanghebbenden over het ontwikkelen en versterken van ons normenkader.

Onze gedragscode en raamwerk integriteit zijn altijd in ontwikkeling en zijn bedoeld om ongewenst gedrag te voorkomen en geldt voor iedereen die voor of met Rutgers samenwerkt. Als je ongewenst gedrag meemaakt of ziet, dan willen we dat je dit veilig kunt melden via een van de meldkanalen: een leidinggevende, de integriteitsfunctionaris of ons (anonieme) meldpunt . Het anonieme meldpunt wordt verzorgd door onze externe partner WhistleB, om de anonimiteit te waarborgen.

Het raamwerk integriteit is opgesteld met de Partos en CBF richtlijnen in gedachten. Rutgers is  Partos 9001:2015 versie 2018 gecertificeerd en wordt jaarlijks getoetst op de uitvoering van het integriteitsbeleid.
Voor het indienen van een melding of overige vragen over Integriteit kun je een email sturen naar onze integriteitsfunctionaris via integrity@rutgers.nl

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.