Zoeken
Nieuws – Artikel

Reactie wetswijziging burgerschapsopdracht

Terug naar overzicht
22 juni 2021

Wetwijziging burgerschapsopdracht als goede eerste stap

Vandaag is in de Eerste Kamer de wetswijziging voor de burgerschapsopdracht voor scholen aangenomen. Geweldig nieuws! En een mijlpaal, want vanaf nu is expliciet in de wet vastgelegd dat alle scholen – ongeacht godsdienst, levensovertuiging of visie – kennis en respect moeten bijbrengen voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap en seksuele gerichtheid. Ook de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden, wordt opgenomen in de burgerschapsopdracht.

Daarnaast verplicht deze wet scholen om zorg te dragen voor een veilige schoolcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en geaccepteerd wordt. Dat betekent onder meer dat leerlingen actief gestimuleerd worden te oefenen met de omgang met en het handelen naar deze waarden.

Urgent

Dit is ontzettend belangrijk en urgent voor veel leerlingen. Dat blijkt onder meer uit de recente publicaties over scholen die identiteitsverklaringen eisten of leerlingen dwongen om ‘uit de kast’ te komen. Vorig jaar rapporteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) nog dat het aantal LHBTI’ers dat discriminerende incidenten in het onderwijs ervaart in vijf jaar tijd verdubbeld is van 13 procent in 2013 naar 25 procent in 2018. LHBTI-jongeren worden gemiddeld vier keer vaker gepest dan andere leeftijdsgenoten.

Dat heeft grote gevolgen. Binnen het onderwijsveld, zoals voortijdig stoppen en kiezen voor een opleiding onder hun niveau. Maar ook ver daarbuiten: LHBTI’ers hebben meer last van depressieve klachten en doen bijna vijf keer vaker dan leeftijdsgenoten een zelfmoordpoging.

Eerste stap

Het COC en Rutgers hebben daarom samen aangedrongen op deze aanscherping van de burgerschapsopdracht. Het is nu zaak dat alle scholen hiermee aan de slag gaan en dat de inspectie hierop toeziet. Deze nieuwe burgerschapsopdracht is een belangrijke eerste stap. De volgende noodzakelijke stap is om dit te vertalen naar het curriculum.

Specifieke kerndoelen

We pleiten ervoor dat seksuele vorming elk leerjaar terugkomt, van het basisonderwijs tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en mbo en hoger onderwijs. We pleiten bij de herziening van het curriculum (curriculum.nl) voor specifieke leerdoelen die zijn vastgelegd in de kerndoelen, zodat seksuele vorming in meerdere vakgebieden wordt verankerd. Specifieke aandacht is hierbij nodig voor diversiteit en het bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaan met de eigen seksualiteit en die van de ander. Het seksuele aspect van burgerschap gaat ervan uit dat seksualiteit niet slechts een privézaak is, maar overal aanwezig: op straat, in de sport, online, in de media en op school.

Alleen op die manier groeit de volgende generatie jongeren op met begrip voor diversiteit en respect voor elkaars wensen en grenzen.

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.