Zoeken
Nieuws – Artikel

Nederlandse regering moet prioriteit geven aan seksuele vorming om seksueel geweld aan te pakken

Terug naar overzicht
29 augustus 2022

In maart van dit jaar dienden Rutgers en het Sexual Rights Initiative (SRI)  hun rapport in bij de Verenigde Naties (VN) Mensenrechtenraad. Nederland is dit jaar aan de beurt voor een Universal Periodic Review (UPR). Dit betekent dat andere staten de status van mensenrechten in ons land beoordelen, daar vragen over stellen en aanbevelingen doen. Seksueel geweld blijft een probleem in Nederland. In aanloop naar de formele toetsing onder leiding van de VN in november roepen Rutgers en het Sexual Rights Initiative de Nederlandse regering daarom op om dit bij de wortel aan te pakken door structureel te investeren in brede seksuele voorlichting.

Wensen en grenzen

Uit een recent onderzoek blijkt dat middelbare scholieren seksuele vorming op school met een 5,8 waarderen. Het rapport van Rutgers en RSI bevat daarom concrete aanbevelingen om seksuele vorming structureel te verbeteren. Seksuele vorming moet verplicht worden in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. Leraren moeten worden toegerust door seksualiteit en seksuele diversiteit op te nemen in hun opleiding. Ten slotte moeten de kerndoelen voor scholen worden uitgebreid. Seksuele vorming gaat verder dan de basisbeginselen van menselijke biologie en gendergelijkheid. Er is meer aandacht nodig voor wensen en grenzen, wederzijds respect en adequate informatie over seksualiteit. Dit is de enige manier om goed burgerschap te bevorderen en seksueel geweld uit te bannen.

Concrete wegen naar verbetering

Hoewel seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Nederland over het algemeen toegankelijk en beschermd zijn, blijven er uitdagingen bestaan. Het voortduren van seksueel geweld, gebrek aan toegang tot adequate informatie, voorbehoedsmiddelen en zorgverlening, vooral voor groepen die al kwetsbaar zijn, was voor Rutgers reden voor een grondige evaluatie.

In september wordt in Genève het rapport aangeboden. Met daarin de volgende aanbevelingen:

  1. Breid het verplichte seksuele vorming uit tot alle klassen van de middelbare school, waarbij seksuele vorming wordt aangeboden tot de leeftijd van 18 jaar.
  2. Stel voldoende middelen beschikbaar voor het Nationaal Actieplan Seksueel Geweld en kies voor een gendertransformatieve en jeugdvriendelijke aanpak. De nadruk moet liggen op preventie, cultuurverandering en uitbanning van schadelijke normen.
  3. Kom met betere methoden voor het verzamelen van gegevens over de toegang tot anticonceptie en zorgverlening voor risicogroepen.

Rutgers volgt de de Universal Periodic Review nauwlettend en dringt aan op het betrekken van maatschappelijke organisaties en netwerken bij een plan van aanpak door de Nederlandse regering.

Lees ons volledige rapport hier.

Over de UPR

Het UPR-proces, waarin een land verslag doet van zijn eigen mensenrechtensituatie, biedt ruimte voor bijdragen van maatschappelijke organisaties, schaduwrapporten genoemd. Na de rapportage ontvangt de staat in kwestie aanbevelingen voor verbetering van andere lidstaten. Nederland was in 2017 voor het laatst aan de beurt. Sindsdien zijn op basis van de aanbevelingen enkele verbeteringen doorgevoerd, maar er moet nog veel werk worden verzet. De Universal Periodic Review is een verplicht proces voor elke VN-lidstaat en bestaat sinds 2005. .

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.