Zoeken
Nieuws – Artikel

Vraag naar meer en betere seksuele vorming in Voortgezet onderwijs en mbo

Terug naar overzicht
12 februari 2024

Rutgers en Soa Aids Nederland roepen op om seksuele vorming een structurele plek te geven in het voortgezet onderwijs en het mbo. Uit het recente onderzoek Seks onder je 25e blijkt dat veel jongeren de seksuele vorming die ze nu op school krijgen matig vinden. Ook docenten geven aan de lessen te willen verbeteren en vragen om meer na- en bijscholing.

Rutgers en Soa Aids Nederland organiseren in samenwerking met de GGD’en voor de zevende keer de Week van de Liefde. Met het thema, ‘Let’s talk about love and sex’, gaat het over communicatie, flirten, daten en relaties. Zowel online als offline.

Manouk Vermeulen, expert seksuele vorming bij Rutgers: “Met goede, structurele seksuele vorming kan er een nieuwe generatie opgroeien met respect voor zichzelf en elkaar, zodat ze vanuit deze basis gezonde, gewenste en leuke relaties kunnen aangaan. De Week van de Liefde is een mooi startpunt voor scholen om het thema structureel aan te bieden. Dat wil zeggen, lessen in elk jaar en in een doorlopende leerlijn.”

Te weinig lessen en informatie

Jongeren beoordelen de informatie die ze op school krijgen en hebben gekregen over seksualiteit met een magere voldoende (5,6). Dit cijfer is zelfs iets gedaald ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het recente onderzoek ‘Seks onder je 25ste’ van Rutgers en Soa Aids Nederland.

Twee derde van de jongeren die hun seksuele vorming een onvoldoende geeft, vindt dat er op school te weinig lessen werden gegeven. De helft laat weten dat ze niet de informatie krijgt die ze willen. Ook geven jongeren aan dat onderwerpen zoals seksuele grensoverschrijding, seksueel plezier en seks in de (sociale) media tijdens de lessen nauwelijks aan bod komen.

Onbetrouwbaar en onvolledig

Om antwoord te vinden op vragen over seksualiteit en relaties gaat driekwart van de jongeren online op zoek naar informatie. De informatie die zij online krijgen, kan onjuist, onvolledig of soms zelfs schadelijk zijn. Het is daarom van groot belang dat de school betrouwbare informatie verstrekt.

Bijscholing voor docenten

Ook docenten erkennen het belang van relationele en seksuele vorming, Dit blijkt uit een recente peiling door DUO Onderwijsonderzoek en advies onder mbo-opleidingen. Bijna 80 procent van de docenten op het mbo geeft aan dat ze lessen over relaties en seksualiteit belangrijk vindt. Toch worden er weinig (door het RIVM) erkende lesmaterialen gebruikt: maar 15 procent van de docenten gebruikt deze lesmaterialen.

Zowel docenten als schoolleiders geven aan meer kennis en vaardigheden op het gebied van seksualiteit en relaties te willen ontwikkelen. Ook zouden zij graag meer na- of bijscholing krijgen. Hier zou de overheid meer in kunnen investeren, onder andere door het thema te verankeren in de kwalificatie-eisen voor het mbo en de huidige Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit nog beter te verankeren binnen het mbo.

Week van de Liefde

Tijdens de Week van de Liefde besteden scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo aandacht aan relationele en seksuele vorming. Docenten kunnen in deze week hun kennis verdiepen aan de hand van (nieuwe) lesmaterialen. Ook organiseert LAKS een Week van de Liefde evenement op 16 februari in de bibliotheek op de Neude in Utrecht met activiteiten voor middelbare scholieren.

Dit jaar duurt Week van de Liefde twee weken: van 12 tot en met 23 februari vanwege de voorjaarsvakanties.

Bekijk de DUO-rapportage
Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.