Zoeken
Nieuws – Artikel

Ruim 200 scholen besteden aandacht aan seksuele vorming tijdens Week van de Liefde

Terug naar overzicht
13 februari 2023

Een record aantal scholen doen mee aan de Week van de Liefde, de themaweek over relaties en seksualiteit. Bijna 200 scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo met in totaal ca. 60.000 leerlingen doen van 13 tot 17 februari a.s. mee. Zowel leerlingen als docenten willen meer aandacht voor brede seksuele vorming, waarbij ook aandacht is voor diversiteit, gendergelijkheid en plezier. Het thema van de week is dit jaar dan ook ‘Zijn wie je bent, iedereen is anders’. Een thema dat leeft op scholen door het hele land.

Marieke van den Borne (expert seksuele vorming bij Soa Aids Nederland): “Scholen besteden aandacht aan relaties en seksualiteit, maar de manier waarop verschilt sterk per school. Seksuele vorming is het meest effectief in een brede aanpak van thema’s, van verliefdheid tot wensen, grenzen en veilig vrijen. En dat dan structureel ingebed op school: terugkerende lessen en in verschillende schooljaren zodat je in elke leeftijdscategorie bespreekt wat dan belangrijk is.”

Meer en betere aandacht voor seksuele vorming

Uit eigen onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek en advies samen met Rutgers en Soa Aids Nederland (2022) blijkt dat bijna de helft van de docenten maatschappijleer en biologie meer tijd en ruimte wil in hun lessen voor seksuele vorming. Ook zijn 6 op de 10  docenten niet tevreden over de inhoud van de reguliere lesmethoden.  Daarentegen zijn ze veel enthousiaster over de aanvullende lessenpakketten die specifiek gericht zijn op seksuele vorming, zoals o.a. Lang Leve de Liefde, aangeboden door Soa Aids Nederland en Rutgers. De themaweek Week van de Liefde helpt docenten deze aanvullende lessen te geven.

Marieke: “Onderzoek onder jongeren toont aan dat ook zij vaker, uitgebreide en diverse voorlichting willen krijgen. Zij willen naast de biologische thema’s ook ingaan op de plezierige, sociale en relationele aspecten van seks. De Week van de Liefde biedt scholen en docenten handvatten om hier tijdens en buiten de reguliere lessen op in te spelen en een begin te maken met seksuele vorming, of bestaande activiteiten een impuls te geven.”

Verplicht maar versnipperd en niet doelgericht

Seksuele vorming is sinds 2012 verplicht in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar er is geen duidelijk kader voor scholen om daar invulling aan te geven. Al in 2016 concludeert de onderwijsinspectie dat het huidige onderwijsaanbod ‘versnipperd, docentafhankelijk en niet geborgd is in een doorlopende leerlijn’. Daarnaast is het ook nog niet verplicht voor de bovenbouw.

Soa Aids Nederland en Rutgers wijzen op het belang om seksuele vorming een structurele plek te geven in het voortgezet onderwijs, juist op de leeftijd dat jongeren seksueel actief worden. Dus ook in de bovenbouw. Alleen dan kan er een nieuwe generatie opgroeien met respect voor zichzelf en elkaar, zodat ze vanuit deze basis gezonde, gewenste en leuke liefdes kan ontwikkelen.

Lessen over de liefde in het hele land

De Week van de Liefde vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 17 februari. Het thema van de Week van de Liefde is dit jaar: ‘Zijn wie je bent. Iedereen is anders.’ Mensen verschillen niet alleen in uiterlijk en achtergrond, maar ook in op wie ze vallen, hoe ze zich identificeren en wat ze wel en niet fijn vinden om te doen. Deelnemende scholen ontvangen een speciaal lessenpakket met posters, condooms, en instructies voor docenten. Tijdens de week  is er ook een bijeenkomst in de Tweede Kamer, waarbij kamerleden een zogenaamd ‘Sexamen’ maken, dat jongeren zelf hebben opgesteld.

Meer informatie staat op: www.seksuelevorming.nl/weekvandeliefde.

Meer informatie over het ‘Sexamen’ vind je hier: Sexamen | Sense.info

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.