Zoeken
Nieuws – Artikel

Nieuw onderzoek in Indonesië laat het effect van relationele en seksuele vorming zien

Terug naar overzicht
6 juni 2024

Onderzoek door Karolinska Institutet, Universitas Gadjah Mada en Johns Hopkins University naar het onderwijscurriculum voor seksuele en reproductieve gezondheid SETARA in Indonesië laat zien dat kennis en vaardigheden van leerlingen na verloop van tijd beter worden. Jongeren blijven zich ontwikkelen in het bespreken van deze onderwerpen, zelfs nadat de lessen zijn afgelopen. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat relationele en seksuele vorming een cruciale rol speelt bij het voorbereiden van jongeren op de toekomst, en benadrukken het belang van investeren in het aanleren van deze vaardigheden vanaf een jonge leeftijd.  

De bevindingen van deze effectevaluatie laten zien dat jongeren die lessen vanuit SETARA hebben gekregen significant meer geneigd waren om gevoelige kwesties, zoals anticonceptie en seksuele relaties, te begrijpen en erover te communiceren dan jongeren die deze lessen niet hebben gekregen. Bovendien bleef dit effect twee jaar nadat de lessen afliepen bestaan.

“Dit onderzoek valt op omdat het studenten volgt over een langere periode na het ontvangen van relationele en seksuele vorming. De meeste onderzoeken die kijken naar de effectiviteit richten zich alleen op korte termijneffecten. SETARA-studenten werden gedurende een langere periode gevolgd en lieten aanhoudende of zelfs verbeterde positieve resultaten zien op het gebied van kennis, genderattitudes en communicatie over seksualiteit,” reageerde Miranda van Reeuwijk, senior onderzoeker bij Rutgers, op de bevindingen. 

Dit onderzoek valt op omdat het studenten volgt over een langere periode na het ontvangen van relationele en seksuele vorming. De meeste onderzoeken die kijken naar de effectiviteit richten zich alleen op korte termijneffecten.

Een verklaring voor deze blijvende impact is de toenemende relevantie van de informatie en vaardigheden van SETARA in de loop van de tijd. Het oefenen van vaardigheden, zoals communicatie over onderwerpen rondom seksualiteit, stapelt in de loop van de jaren op en wordt versterkt. Daarnaast laat het onderzoek een positieve trend zien van toegenomen kennis in de loop van de tijd voor beide geslachten, wat duidt op een blijvend effect op de kennis over seksuele en reproductieve gezondheid. 

De bevindingen benadrukken niet alleen het potentieel van SETARA om de vaardigheden op het gebied van gezonde seksualiteit bij jongeren te verbeteren, maar tonen ook aan dat de effecten duurzaam zijn, zelfs twee jaar na de laatste lessen. Het is interessant om te zien dat de toegang tot relevante en passende informatie via SETARA-materialen positieve effecten heeft, zelfs wanneer leerkrachten afwijken van de beoogde aanpak of wanneer klaslokalen geen veilige leeromgeving hebben. De rol van leerkrachten in het doorbreken van taboes is cruciaal, vooral rond de puberteit. “Het positieve effect van SETARA hing ook nauw samen met de steun die het kreeg van lokale overheden en hoe goed het was geïntegreerd in het bestaande schoolcurriculum”, zegt Amala Rahmah, plaatsvervangend landenvertegenwoordiger bij de Asia Foundation en voormalig directeur bij Rutgers Indonesië. 

De evaluatie van SETARA benadrukt het belang van het programma in het bevorderen van een meer gelijke houding naar mannen en vrouwen, en het vergemakkelijken van kritische reflecties over gender en macht, zelfs bij jongeren. Het werpt ook licht op de verschillen in impact tussen jongens en meiden en op de uitdagingen waarmee leerkrachten worden geconfronteerd bij het effectief implementeren van deze sessies. “We moeten de relevantie van SETARA voor jongens verbeteren. Dit is nog steeds een uitdaging in Indonesië, waar reproductieve gezondheid wordt gezien als een zaak voor meiden en vrouwen,” aldus Amala.

Het algehele succes van SETARA benadrukt het potentieel van voorlichting over seksualiteit en reproductieve gezondheid in Indonesië, dat een blijvende impact heeft op de gezondheid en het welzijn van jongeren. “Deze bevindingen onderstrepen het belang van vroeg beginnen met relationele en seksuele vorming, zonder waargenomen negatieve effecten. Kennis en vaardigheden die worden opgedaan met SETARA worden na verloop van tijd relevanter en ondersteunen jongeren bij het omgaan met liefde, seksualiteit en relaties, zowel online als offline,” concludeert Miranda.  

““Deze bevindingen onderstrepen het belang van vroeg beginnen met relationele en seksuele vorming.” ”
Tweet deze tekst

Over SETARA

Het SETARA-programma (Semangat dunia remaja/Teen’s aspirations) is een tweejarig, op rechten gebaseerd lesprogramma over reproductieve gezondheid en seksualiteit voor leerlingen tussen van 12 tot 14 op de middelbare school in Indonesië. Het bestaat uit hoofdstukken die de onderwerpen puberteit, gender, besluitvorming, relaties, geweld, geestelijke gezondheid en seksuele en reproductieve gezondheid behandelen, passend bij de leeftijd en leefwereld. 

Over het onderzoek

Het onderzoek – uitgevoerd van 2018 tot 2022 – omvatte 3 metingen: de eerste werd gehouden onder leerlingen die in groep 7 instromen (op 12-jarige leeftijd), de tweede werd gehouden na SETARA-lessen (op 14-jarige leeftijd) en een derde meting werd uitgevoerd 2 jaar na de laatste SETARA-lessen, op 16-jarige leeftijd. Het onderzoek werd uitgevoerd in drie stedelijke gebieden in 3 verschillende provincies in Indonesië (Denpasar op Bali, Lampung op Sumatra en Semarang in Midden-Java).

Om de effecten van SETARA te meten, volgde de Global Early Adolescent Study (GEAS) jongeren die SETARA kregen en jongeren die geen SETARA kregen, op hun middelbare school. Het onderzoek keek naar hun competenties op het gebied van gendergelijkheid, interpersoonlijke vaardigheden, persoonlijk seksueel welzijn, relaties en geestelijke gezondheid. Verder onderzoek werd ook uitgevoerd om te begrijpen hoe SETARA werd geïmplementeerd in deze verschillende contexten en hoe adolescenten de effecten van SETARA ervaarden. 

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.