Zoeken
Nieuws – Artikel

Aanknopingspunten voor seksuele gezondheid in het regeerakkoord

Terug naar overzicht
16 december 2021

Rutgers is positief over het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en CU presenteren. We zien aanknopingspunten om met dit regeerakkoord seksuele gezondheid voor mensen in Nederland en wereldwijd te versterken. En pleiten ervoor dat de regering veel meer werk maakt van de preventie van seksueel geweld.

Preventie seksueel geweld

In het coalitieakkoord is aandacht voor seksuele voorlichting, het bestrijden van vrouwenhaat, het tegengaan van geweld achter de voordeur en expliciete aandacht voor LHBTQI+ acceptatie en veiligheid. Die aandacht is belangrijk en kan nog veel sterker verankerd worden in het regeringsbeleid met een Nationaal Actieplan Preventie Seksueel Geweld. De regering moet veel meer werk maken van de preventie van seksueel geweld. Zodat er een generatie gaat opgroeien die elkaars wensen en grenzen respecteert.

Anticonceptie en abortus

Het is mooi dat de coalitie anticonceptie volledig wil vergoeden voor kwetsbare groepen. En dat Kamerleden een persoonlijke afweging mogen maken over wetgeving met betrekking tot het afbreken van zwangerschap. Dit biedt belangrijke kansen om de wet vrouw-vriendelijker te maken. Al eerder dit jaar schreef Rutgers tien argumenten voor de afschaffing van de 5 dagen bedenktijd. En is er ruimschoots wetenschappelijk bewijs dat de pil om zwangerschappen af te breken heel goed door de huisarts kan worden voorgeschreven. We hopen dat het debat in de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel snel plaats zal vinden.

Seksuele vorming

Het coalitieakkoord biedt seksuele voorlichting voor jongeren en jongvolwassenen inclusief aandacht voor wederzijdse instemming (consent). De specifieke aandacht voor consent is nieuw en juichen wij toe. Jongeren geven aan behoefte te hebben aan voorlichting met een positieve insteek over consent, maar ook over thema’s als seksuele diversiteit, gender en online daten. Rutgers wil dat de regering komt met specifieke richtlijnen voor het onderwijs. In de kerndoelen en het curriculum.

Internationaal

Op internationaal niveau worden mooie streefpunten benoemd: een Dutch Global Health strategie met de focus op het uitbannen van hiv in het kader van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), prioriteit bij mensenrechten, een grotere bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We zien dat SRGR wereldwijd onder druk staat door de Covid-19 pandemie en door krachten die gendergelijkheid en SRGR misbruiken om groepen tegen elkaar op te zetten. Het is daarom van groot belang dat Nederland zich sterk blijft maken voor SRGR.

Kortom, the proof of the pudding is in the eating: we zijn benieuwd naar de concretere plannen van het Kabinet om dit akkoord uit te voeren. En we zullen die goede uitvoering volop stimuleren.

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.