Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Wat wij doen

Wij vertellen iedereen die het horen wil, en soms ook mensen die het niet horen willen, over seksualiteit en voortplanting. Want we zetten ons in voor een wereld waarin iedereen vrij is om van seks en relaties te genieten om zo gelukkiger te zijn. Dit doen we op verschillende manieren.

Onderzoek

De rol van seksualiteit en wat kan of mag verandert. Daarom houden wij bij wat er leeft in de maatschappij en zien we waar behoefte aan is. Onderzoek geeft ons hier inzicht in en onderbouwt ons werk met wetenschappelijk bewijs. Dit doen we met jaarlijkse studies onder grote groepen, maar ook rond thema’s zoals abortus of voorlichting op school.

We onderzoeken bijvoorbeeld hoe belangrijk seksualiteit is, hoe goed bepaalde maatregelen werken, wat nog moet veranderen of wat nu speelt. Want mensen veranderen, de wereld verandert en daar stellen wij vragen over. En zoeken er dan antwoorden bij.

Bekijk al ons onderzoek

Training en advies

Opgedane kennis delen we. De antwoorden en inzichten uit onze onderzoeken vertellen we graag bij iedereen die daar wat aan heeft. We vertalen ze in praktische tips en handvatten voor bijvoorbeeld leraren en hulpverleners die werken met jongeren. Zo kunnen zij het best inspelen op wat er op dit moment speelt of nodig is.

Wil je als professional op een positieve manier bijdragen aan seksuele gezondheid? Seksualiteit bespreken? Gewoon doen! Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens. Wij bieden onze expertise en ondersteuning in de vorm van trainingen, workshops, online cursussen en intervisie.

Bekijk hier ons aanbod

Belangen behartigen

We houden nooit ons mond over seksuele gezondheid en gelijkwaardige relaties. We vertellen iedereen over wat we weten. Zo worden jongeren zelfbewuster, weten steeds meer mensen wat ze willen en kunnen. Ook vertalen we opgedane kennis naar adviezen voor mensen die de plannen maken op ministeries en in de gezondheidszorg.

We lichten onderwerpen uit waarvan we zien dat die niet genoeg aandacht krijgen zodat er weer over gesproken wordt. En zitten we aan tafel met beslissers en plannenmakers op allerlei niveau. Opdat overheden en internationale organisaties wetten en regelgeving aanpassen op het recht op seksuele gezondheid, gelijkheid en zelfbeschikking voor iedereen.

Bekijk hier onze voorbeelden

Informatievoorziening en voorlichting

Wat we weten, vertellen we aan iedereen. Want hoe meer je weet, hoe beter je zelf kunt beslissen wat je wil. Daarom geven we informatie over seksuele gezondheid en voortplanting. Via onze websites en voorlichtingsfolders, via Dance4Life, via lespakketten en trainingen, via leraren en zorgverleners, via iedereen die mee wil doen.

Alle websites en voorlichting op een rij

Internationaal

En dit alles doen we niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Want als je boodschap voor iedereen belangrijk is, zorg dan ook dat ‘ie overal terecht komt. Hiervoor werken we samen met lokale partners in 18 landen. En hierbij vertellen wij ze niet wat ze moeten doen, maar delen we onze informatie en kennis zodat zij die goed kunnen inzetten. En hoe zij dat dan doen, daar leren wij weer van.

Meer weten? Lees verder op de internationale site (Engels).

Gerelateerd