Zoeken
Nieuws – Artikel

Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

Terug naar overzicht
17 maart 2023

In 2022 zei 27 procent van de 75-plussers seksueel actief te zijn, in 2014 was dat nog 16 procent. Van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaven 7 op de 10 aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, dat is minder dan in 2014. Onder vrouwen neemt de seksuele activiteit vanaf 45 jaar wat sterker af dan onder mannen. De afname in seksuele activiteit is het sterkst onder jongeren van 16 tot 25 jaar. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

Aan mensen van 16 jaar of ouder is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden seks hadden. In 2022 gaf 70 procent van de mensen die deze vraag beantwoordden hierop het antwoord ‘ja’. Daarmee is het aandeel dat seks had lager dan in 2014 (74 procent), toen deze vraag voor het eerst werd gesteld. De afname is vooral zichtbaar onder jongeren (16 tot 25 jaar): van hen was in 2014 nog 63 procent seksueel actief, in 2022 was dat 56 procent. Alleen onder 75-plussers nam het aandeel dat seks had juist toe.

Senior onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers licht toe: “Uit het onderzoek Seks onder je 25e, dat we elke 5 jaar samen met Soa Aids Nederland uitvoeren, weten we al langer dat jongeren tegenwoordig later aan seks beginnen. En over de hele wereld zien wij ook dat volwassenen minder vaak seks hebben dan vroeger. Maar interessant om te zien dat dit dus juist niet geldt voor de oudste generatie. Misschien komt dit doordat de ouderen van tegenwoordig langer gezond zijn. Maar dit is ook de generatie die seksueel actief werd in de vrijere jaren ’60 en ’70, in plaats van in de toch wat conservatievere jaren ’50. Dat kan ook verschil uitmaken.”

Minder seksueel actief vanaf 55 jaar

De mate waarin mensen seksueel actief zijn, hangt onder meer samen met hun leeftijd. Onder 16- tot 25-jarigen was 56 procent seksueel actief. Onder 25 tot 45-jarigen was dat aandeel met 87 procent het hoogst. Vanaf 55 jaar neemt het percentage mensen dat seksueel actief is af, onder 75-plussers was dit met 27 procent het laagst.

Oudere mannen vaker seksueel actief dan oudere vrouwen

Mannen zijn iets vaker seksueel actief dan vrouwen, met name onder 55-plussers. Dit verschil neemt toe met de leeftijd, en is het grootst onder 75-plussers: van de mannen van 75 jaar of ouder zei 37 procent in de afgelopen 12 maanden seksueel actief te zijn geweest, onder vrouwen van deze leeftijd was dat 18 procent. Hier speelt mee dat oudere vrouwen vaker dan oudere mannen alleenstaand zijn. Dat heeft te maken met leeftijdsverschillen binnen relaties (de man is vaak wat ouder). Daarnaast zijn er, door de hogere levensverwachting van vrouwen, op hogere leeftijd meer vrouwen dan mannen.

Samenwonend met partner: vaker seksueel actief

Mensen die samenwonen met een partner zijn over het algemeen vaker seksueel actief dan mensen die zonder partner wonen en dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. Mensen die zonder partner wonen, betreft zowel alleenstaanden als ouders in een eenoudergezin. Van hen is niet bekend of ze een relatie hebben. Vooral onder 75-plussers die niet samenwonen met een partner ligt het aandeel dat seksueel actief was met 8 procent aanzienlijk lager dan onder samenwonende leeftijdgenoten (41 procent). Dit hangt samen met het lage aandeel ouderen, met name oudere vrouwen, dat seksueel actief is. Onder 75-plussers is het aandeel dat zonder partner woont namelijk relatief hoog, vooral onder vrouwen (van wie meer dan de helft alleen woont). Van de jongeren van 16 tot 35 jaar die zonder partner wonen had 74 procent seks. Bij hun leeftijdsgenoten die samenwonen met een partner was dit 98 procent.

Kwart 75-plussers gaven liever geen antwoord

In het onderzoek hoefden deelnemers geen antwoord te geven op de vraag over hun seksuele activiteit. De mogelijkheid om geen antwoord te geven werd actief aangeboden. 12 procent van de deelnemers koos ervoor om bij deze vraag geen antwoord te geven.

Jongeren kozen daar minder vaak voor dan ouderen. Van de 16- tot 45-jarigen wilde minder dan 10 procent vragen hierover niet beantwoorden. Daarna loopt dit aandeel op tot 24 procent onder 75-plussers. Vrouwen vanaf 45 jaar wilden de vraag naar hun seksuele activiteit vaker niet beantwoorden dan hun mannelijke leeftijdgenoten.

NB: In 2022 en 2023 wordt ook data verzameld voor de verdiepende module seksuele gezondheid van de leefstijlmonitor. De resultaten hiervan worden eind 2023 verwacht.

Meer lezen? Ga naar de website vanhet CBS.

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.