Zoeken
Nieuws – Artikel

Understanding Vulnerability: Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen bij jongeren in kwetsbare omstandigheden

Terug naar overzicht
2 april 2024

Mbo 1/2’ers, jongeren zonder startkwalificatie (vsv’ers) en jongeren die geen onderwijs, werk of opleiding volgen (neet’s)krijgen vaker te maken met onbedoelde zwangerschappen. Dat blijkt uit het onderzoek Understanding Vulnerability van Rutgers, naar de prevalentie en achtergrondfactoren van onbedoelde zwangerschappen onder deze groepen.

Er spelen verschillende factoren mee bij het onbedoeld zwanger raken. Bij vsv’ers en neet’s komt een instabiele thuissituatie regelmatig terug als factor. Dat kan gaan om bijvoorbeeld verslaving en/of mentale problemen van de ouders, armoede, ruzies en geweld, seksueel misbruik, wisselingen in woonsituaties en stiefouders en contact met Jeugdzorg. Ook komen ongelijkwaardige en schadelijke relaties met ex-partners vaak terug in de gesprekken. Een geïntegreerde aanpak van de preventie van onbedoelde zwangerschappen, met bijvoorbeeld de preventie van huiselijk geweld, relatiegeweld en schooluitval, is daarom belangrijk.

Gebrek aan kennis

Bijna alle jongeren die te maken hebben gehad met een onbedoelde zwangerschap noemen een gebrek aan kennis en informatie over anticonceptie en voortplanting. Daardoor schatten ze het risico op zwangerschap veelvuldig niet goed in en gaan ook dingen mis met het gebruik van anticonceptie. Het is dan ook belangrijk dat deze jongeren beter bereikt worden met informatie over zwangerschap en anticonceptie, zowel in het onderwijs (vo en mbo) als de zorg, bijvoorbeeld de jeugdzorg en de huisarts.

Kinderwens

Ondanks dat deze jongeren zwanger raakten op een moment dat het op andere vlakken in hun leven niet goed ging, geven vrijwel alle respondenten aan dat de zwangerschap hun leven een positieve wending heeft gegeven. De relatie met de ouders is er soms door verbeterd, schadelijke relaties werden beëindigd en de opleiding werd weer hervat. Veel respondenten geven aan dat het hen ‘volwassen’ heeft gemaakt en dat ze meer goede keuzes maken.

Ondersteuning van ouders en vrienden, maar ook van professionals in jeugdzorg of moeder-kind huizen – heeft hier vooral bij geholpen. Praktische hulp – bijvoorbeeld bij huisvesting – hebben ze het meest gemist. Na een onbedoelde zwangerschap is daarom vooral ondersteuning bij een positieve nieuwe start belangrijk, bijvoorbeeld bij het starten met een opleiding en vinden van werk en huisvesting.

Wil je meer weten? Je leest het hele onderzoek hier.

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.