Zoeken

Geschiedenis

Rutgers is het expertisecentrum in Nederland voor seksualiteit. We kijken terug op een lange en af en toe turbulente geschiedenis. Het Rutgers van nu is voortgekomen uit een aantal fusies, met die tussen Rutgers Nisso Groep en WPF (World Population Foundation) als recentste. Voor de oorsprong van de organisatie gaan we terug naar de late 19de eeuw.

Pionier

Johannes Rutgers (1850-1924) was huisarts in een arbeiderswijk in Rotterdam. Hij zag er met lede ogen aan wat de grote gezinnen en de armoede met mensen deed. Daarom begon hij in 1892 een speciaal spreekuur voor gezinsplanning. Hij was in 1881 een van de oprichters van de Nieuw-Malthusiaanse Bond die met voorlichting en het verstrekken van voorbehoedsmiddelen aan de arbeidersklasse grote gezinnen en armoede wilde tegengaan. Daarmee was hij, samen met de arts Aletta Jacobs, een pionier op het gebied van seksualiteit en anticonceptie.

Voorlichting en onderzoek

Die Bond was de voorloper van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) en de latere Rutgers Stichting met haar voorlichtingsbureaus voor anticonceptie, de Rutgershuizen. Een fusie met het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch onderzoek (NISSO) in 1999 bracht voorlichting, kennis van zaken en onderzoek samen in de Rutgers Nisso Groep.

Ontwikkelingslanden

Ons internationale werk gaat terug tot in 1987, toen het Engelse echtpaar Roy en Diana Brown (die toen in Nederland woonden) de World Population Foundation (WPF) oprichtten. Zij waren bezorgd over de negatieve impact van grote gezinnen in ontwikkelingslanden op het levensgeluk en succes van vrouwen en kinderen. Als kinderen geboren worden, zouden ze geen honger mogen lijden. En als ze ziek zijn, verdienen ze goede zorg. Gezinsplanning is de sleutel daarvoor. WPF zette zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, door beleidsbeïnvloeding en het geven van seksuele voorlichting in ontwikkelingslanden.

Fusie

Sinds de fusie tussen de Rutgers Nisso Groep en WPF in 2010 zijn we een sterke nationaal en internationaal opererende organisatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.