Zoeken
Nieuws – Artikel

Een mijlpaal: het nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag

Terug naar overzicht
20 januari 2023

Deze maand informeren minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over het nationaal actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Een belangrijke mijlpaal, vindt Marieke van der Plas, directeur van Rutgers. De Tweede Kamer bespreekt het nationaal actieprogramma tijdens een commissiedebat op 24 mei 2023.

Het actieprogramma van de regering kent 5 brede actielijnen met daarin een keur aan gekoppelde doelen en maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan en de hulp aan slachtoffers te verbeteren.

  1. Er zijn gedeelde maatschappelijke waarden en normen over hoe we met elkaar om willen gaan in de samenleving;
  2. Wet- en regelgeving weerspiegelen de (veranderende) maatschappelijke normen;
  3. Organisaties hebben processen voor preventie, signalering en opvolging op orde;
  4. Iedereen herkent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en kan hierop reageren;
  5. Er is goede hulpverlening die makkelijk vindbaar is.

Werk aan de winkel

Marieke van der Plas noemt het nationaal actieprogramma een belangrijke mijlpaal. “Wij zijn verheugd dat het actieprogramma er is. Het is ontzettend goed dat de betrokken ministeries de handen ineenslaan. Dat de regering inzet op een samenleving waarin op een gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar wordt omgaan. En waarin we elkaars grenzen en wensen herkennen, erkennen en respecteren. Daarvoor is nog wel flink wat werk aan de winkel.”

Alle vlakken van de samenleving

Rutgers wil als expertisecentrum en kritische partner volop meedenken om het nationaal actieprogramma concreet te maken. “Voor een cultuurverandering is inzet op alle vlakken van de samenleving belangrijk. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat de inzet voor het onderwijs een stuk concreter kan. Als de kerndoelen en eindtermen veel specifieker worden uitgewerkt in het nieuwe curriculum weten docenten biologie, maatschappijleer en burgerschapsvorming beter wat er van hen verwacht wordt. Seksuele vorming moet in Nederland echt beter.”

Consent is de sleutel. Maar ook onderwerpen als stereotiepe gendernormen, de dubbele seksuele moraal en victim blaming zouden vast onderdeel moeten worden van de opvoeding van jongeren. Marieke van der Plas: “Naast scholen hebben ouders daarin natuurlijk een belangrijke rol. Het nationaal actieprogramma zou veel meer moeten inzetten op hoe je ouders daarin kunt ondersteunen.”

Positieve voorbeelden

Gelukkig gebeurt er in de samenleving al veel, benadrukt Marieke van der Plas. “Er is al veel bewustwording dat er echt iets moet gebeuren. Wij zien steeds meer grote en kleine initiatieven, van bijvoorbeeld gemeenten en werkgevers, om seksuele grensoverschrijding te voorkomen. Het zou goed zijn als we in het maatschappelijk debat steeds meer op zoek gaan naar goede voorbeelden van seksueel gewenst gedrag.”

Grote ambities

Is de financiële inzet van de regering genoeg? Marieke van der Plas vindt dat er met de nu begrote 11 miljoen een mooie start gemaakt kan worden. “We hopen wel dat de regering de komende jaren goed blijft kijken naar wat er nodig is om de doelen te halen. Zowel inhoudelijk als financieel. Deze grote ambities vragen een forse en duurzame investering die verder lijkt te strekken dan de nu begrote 11 miljoen.”

Lees de uitgebreide reactie op het nationaal actieprogramma van Rutgers in de brief van Rutgers aan minister Dijkgraaf en minister Van Gennip.

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.