Zoeken
Nieuws – Artikel

Meer behoefte aan intimiteit na corona

Terug naar overzicht
22 maart 2022

Singles hadden minder seks tijdens de coronaperiode, maar vonden het veel erger om geen nieuwe mensen te kunnen ontmoeten. Er ontstonden zogenaamde coronarelaties, vanuit het idee: dan heb ik tenminste iemand. Jongeren hebben nu vooral behoefte aan intimiteit en willen nieuwe ervaringen opdoen, maar geven ook aan dat best spannend en onwennig te vinden. Twee jaar lang deden Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek naar het liefdes- en seksleven van jongeren tussen 16 en 24 jaar.

De coronamaatregelen, die vanaf morgen allemaal vervallen, hadden impact op het liefdesleven van jongeren. Uit het onderzoek bleek dat slechts 1 op de 5 singles tijdens de avondklok nog een nieuwe date had. Ook liet 1 op de 5 jongeren zich door corona niet testen op soa’s, terwijl ze dat wel nodig vond. Tot slot geven jongeren aan het lastig te vinden het normale datingleven nu weer op te pakken. De sociale druk van elk weekend weer feestjes is voor hen groot.

Meer coronarelaties

In het begin van de coronapandemie waren er allerlei hypothesen waarin de één een babyboom voorspelde en de ander een compleet stilvallen van het seksleven. Rutgers en Soa Aids Nederland deden daarom onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren tot 24 jaar. Het onderzoek werd de afgelopen 2 jaar op verschillende momenten uitgevoerd.
Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers : “Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren de lockdowns en de avondklok echt als een dieptepunt hebben ervaren. Maar dat had minder met gebrek aan seks te maken, maar veel meer met het gemis aan mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten en om verliefd te worden. De meeste jongeren hielden zich aan de opgelegde regels, maar voelden zich geïsoleerd en omschreven de coronaperiode als ‘saai’, een derde van de jongeren had last van depressieve gevoelens. Voor hen is het van vitaal belang om elkaar fysiek te blijven ontmoeten en te blijven ontdekken.”

De meeste jongeren hadden tijdens de coronaperiode pas seks als er al sprake was van een liefdesrelatie met iemand die ze al langer kenden. Alleen bleven jongeren nu wel langer bij hun partner omdat er geen mogelijkheden waren om een nieuw iemand te ontmoeten. Zo ontstonden er zogenaamde coronarelaties. Daarin leken jongens en meisjes niet veel te verschillen.

Toegang tot soa-zorg

Een aanzienlijk deel van de jongeren dat zich had willen laten testen op soa’s, deed dat niet tijdens de pandemie. Koenraad Vermey, projectleider bij Soa Aids Nederland: “Binnen deze groep gaf 1 op de 5 aan dat dit met corona te maken had. Ze dachten dat de GGD het te druk had of dicht was. En dat was op veel plaatsen ook zo, er was een tekort aan personeel. Jongeren wilden ook de huisarts ontlasten of juist niet opzoeken vanwege het risico op een coronabesmetting in de wachtkamer. De toegang tot goede soa-zorg moet verbeteren, zeker nu de druk op de zorg weer afneemt.”

Daten en sociale druk

In de toekomst willen de meeste jongeren een inhaalslag maken op liefdesgebied. Ze zeggen nu wel meer behoefte te hebben aan intimiteit en commitment in het daten. Het normale leven vinden ze ‘spannend’ en ‘onwennig’. Sommigen ervaren zelfs stress omdat hun leven weer drukker wordt en omdat er angst is ervaringen mis te lopen.
Daarnaast zegt een ruime meerderheid van de jongeren nu meer behoefte te hebben aan goede adviezen over vaste relaties en intimiteit.

Seksuele gezondheid van jongeren

Deze uitkomsten onderstrepen het belang van extra aandacht voor seksuele vorming en seksuele gezondheid van jongeren. Vermey: “Jongeren worden bij het weer aangaan van nieuwe contacten het best ondersteund door open het gesprek met hen aan te gaan over sociale druk, intimiteit en seksualiteit. Laat jongeren ook meebeslissen of zorgverlening het beste online of offline bij hen past en informeer ze over de bestaande betrouwbare mogelijkheden voor soa-testen en neem drempels om te testen zoveel mogelijk weg. Tot slot, het is evident dat er bij eventuele toekomstige maatregelen meer ruimte moet zijn voor de ondersteuning van jongeren.”

Onderzoek Rutgers en Soa Aids Nederland

De afgelopen twee jaren zijn op 3 verschillende momenten in totaal meer dan 10.000 vragenlijsten ingevuld door jongeren van 16 tot 24 jaar. Jonge vrouwen waren hierbij oververtegenwoordigd. Deze vragenlijsten werden aangevuld met online video-interviews waarin de ervaringen van 44 jongeren werden gevolgd in de zomer en in het najaar van 2021. Hieraan namen deel 19 jongens, 22 meiden en 3 non-binaire personen. Van hen zijn er 28 theoretisch opgeleid en 16 praktisch opgeleid. De verdeling tussen de jongere leeftijdsgroep (16-20 jaar) en oudere leeftijdsgroep (21-24 jaar) was ongeveer even groot.

Lees het rapport: “Anderhalve meter, ook in de slaapkamer?

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.