Zoeken
Nieuws – Artikel

Opinie: “Stop de verspreiding van desinformatie”

Terug naar overzicht
30 september 2023

Dit is een oproep aan de politiek: weerspreek nepnieuws. Alle mensen, waar ook ter wereld, hebben recht om zelf keuzes te maken over hun veiligheid en gezondheid op basis van de juiste informatie. Eerder dit jaar hebben wij als Rutgers ervaren hoe het is om middelpunt van een maatschappelijk debat te zijn waarin haat en desinformatie de boventoon voeren. 

In maatschappelijke debatten moet er altijd ruimte zijn voor verschillende visies en perspectieven. Maar deze debatten moeten worden gevoerd op basis van feiten, expertise en wetenschappelijk bewijs en op basis van respect, eerlijkheid en verdraagzaamheid. Dit zijn de waarden die wij uitdragen. Wij vinden dat er een einde moet komen aan doelbewuste verspreiding van desinformatie die deze waarden in gevaar brengt.

Patroon van haat

Haatcampagnes tegen relationele en seksuele vorming zijn geen losstaande incidenten in Nederland. Afgelopen voorjaar werd eerst schrijver Pim Lammers aangevallen. En na de Week van de Lentekriebels zette de online haat zich voort richting het LAKS en het Rotterdamse theater dat drag queens had uitgenodigd voor een voorleesmiddag. Een bredere trend wordt ook duidelijk wanneer we buiten de Nederlandse grens kijken. Ogenschijnlijke incidenten als de ‘Don’t say gay-wet’ in de VS, het inperken van rechten van lesbische ouders in Italië en het in brand steken van scholen in Franstalig België naar aanleiding van lessen relationele en seksuele vorming zijn een gevolg van exact hetzelfde patroon.
De rode draad is als volgt: radicaalrechts, anti-rechtenbeweging en complotdenkers vormen een drie-eenheid in het propaganderen van conservatief gedachtegoed over gender en seksualiteit, en daarmee over relationele en seksuele vorming op school. De beweging waarschuwt voor een vergaande ‘woke-cultuur’ en de zogenoemde ‘genderideologie’. Deze laatste term wordt als paraplu gebruikt om alles onder te hangen wat hen niet bevalt, van emancipatie van gemarginaliseerde groepen en het erkennen van racisme en discriminatie tot allerhande agendapunten die door deze groep(en) als bedreigend worden ervaren.
Het verspreiden van desinformatie wordt veelvuldig ingezet. Waardoor maatschappelijke onrust, wantrouwen en polarisatie ontstaat. Mensen worden  gemobiliseerd tegen iets waar ze eigenlijk helemaal niet op tegen zijn. Zoals een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Feiten boven fictie

Laten we onze ogen op de bal houden: elk mens verdient het om gezond en veilig te leven en hier eigen keuzes over te maken. Iedereen heeft recht op juiste en volledige informatie. Dat hebben we niet voor niets vastgelegd in de Universele Rechten van de Mens én in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Hieronder liggen belangrijke waarden waar alle mensen over de hele wereld behoefte aan hebben: eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, liefde en veiligheid.

Hóe we precies invulling aan deze rechten en waarden geven, daar kan en mag ook discussie over zijn. Die keuzes gaan ons namelijk allemaal aan. Maar laten we in deze gesprekken kiezen voor expertise boven desinformatie en voor feiten boven fictie. Daar ligt de rol van de politiek, maar ook van de samenleving. Samen moeten we zorgen dat we die belangrijke waarden in stand houden en niet verliezen. Ga niet mee in de hetze van desinformatiecampagnes. Maak seksuele gezondheid en deskundige voorlichting geen speelbal van radicaalrechts. Weerspreek nepnieuws en zorg dat iedereen toegang heeft tot juiste informatie. En de dialoog op eerlijke gronden voert.

Luc Lauwers, manager nationale programma’s Rutgers.
Dit opiniestuk is op 30 september 2023 verschenen in het Algemeen Dagblad

Rutgers streeft naar een wereld waarin gelijkheid en seksuele gezondheid voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar we hebben jouw steun nodig om dit te blijven doen. Lees hier hoe je bij kan dragen

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.