Zoeken
Nieuws – Artikel

Seksualiteit onvoldoende besproken binnen de zorg

Terug naar overzicht
25 april 2023

Zorgprofessionals hebben behoefte aan meer kennis en kunde en structurele tijd en capaciteit om comfortabel en proactief seksualiteit te bespreken. Dit blijkt uit onderzoek van Rutgers. “Het bespreken van seksuele gezondheid en seksualiteit in de zorg zijn belangrijke onderdelen van iemands welzijn. Toch kan dit voor zorgprofessionals soms ingewikkeld zijn. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat seksualiteit slechts reactief besproken wordt in plaats van proactief. Dit hangt niet alleen samen met tijdgebrek, maar ook met het beeld van sommige zorgprofessionals van seksualiteit als een privéaangelegenheid”, leggen Lucien Sanchez en Afiah Vijlbrief, onderzoekers bij Rutgers uit.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Het bespreken van seksualiteit heeft zowel een preventieve als signalerende werking als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en kan bijdragen aan seksueel welzijn en plezier. Het leidt tot het normaliseren van het praten over seksuele gezondheid en seksualiteit. Het onderzoek van Rutgers, eind 2022 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, laat zien waarom het ingewikkeld is om binnen de zorg over seksualiteit te praten en wat er nodig is om het gesprek te bevorderen.

Kennis en kunde

Afiah: “Zorgprofessionals geven aan dat ze vaak de juiste kennis en kunde missen. Met name als het gaat om gemarginaliseerde groepen zoals LHBTQIA+ personen, mensen met een vluchtachtergrond en mensen met een migratieachtergrond.” Toch is kennis alleen niet genoeg. De zorgprofessional moet ook de juiste attitude hebben om de kennis op een proactieve en constructieve manier in te zetten. Deze ontbreekt vaak nog. “Tot slot zijn tijd en capaciteit tekort structurele problemen”, zegt Afiah.

Seksueel-positieve benadering

Oplossingen zijn te vinden op verschillende niveaus. Investeren in het gesprek over seksualiteit is er daar een van. “We pleiten voor de seksueel-positieve benadering. Dit draagt bij aan het normaliseren van seksualiteit en kan bijdragen aan het verminderen van taboes”, zegt Afiah. Ook moet er collectief gewerkt worden aan het verminderen van vooroordelen, stereotypes en aannames over mensen met één of meerdere gestigmatiseerde identiteiten in het bijzonder, zoals mensen met een verstandelijke beperking.

Seksualiteit. Maak het bespreekbaar!

Ook de overheid heeft een belangrijke taak. Als de overheid expliciet beleid formuleert zijn gedragsregels en afspraken binnen organisaties omtrent seksualiteit beter te handhaven.
Organisaties kunnen bijdragen door een uitgesproken visie over seksualiteit te formuleren en actief achter hun medewerkers te gaan staan. Tot slot is het een taak van de opleidingen om seksualiteit als onderwerp te agenderen.

Om aandacht te vragen en handvatten te bieden voor het bespreekbaar maken van seksualiteit in de zorg lanceerde Rutgers op 20 april de campagne: ‘Seksualiteit. Maak het bespreekbaar!’

De campagne richt zich op drie verschillende doelgroepen: zorgprofessionals binnen de huisartsenpraktijk, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Ga naar www.seksindepraktijk.nl/bespreken voor meer informatie.

Lees hier het hele onderzoeksrapport.

Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.