Zoeken
Nieuws – Artikel

Ouders praten te weinig met kinderen over consent

Terug naar overzicht
13 januari 2023

75% van de ouders zegt tegen hun kind dat ze duidelijk hun grenzen aan moeten geven als ze iets niet willen op seksuele gebied; 93% van de ouders vindt dat hun kind altijd moet checken of de ander ook seks wil; toch zegt maar 34% van de ouders tegen hun kind “check altijd bij de ander of diegene ook wil wat jij wil”. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar ligt de grens?’ van Rutgers, expertisecentrum seksualiteit, onder 952 jongeren van 12 tot 18 jaar en een van hun ouders/opvoeders. Ook blijkt dat ouders vaker met hun dochters praten over het aangeven van grenzen, en met hun zoons vaker over het respecteren van grenzen.

Het opinieonderzoek, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaat over hoe jongeren denken over seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke factoren in de opvoeding hieraan bijdragen. Er zijn vier bekende mediacasussen van recente gebeurtenissen aan jongeren en ouders voorgelegd om zo houdingen ten opzichte van seksueel grensoverschrijdend gedrag te meten. Het onderzoek is onderdeel van het vandaag door het kabinet aangekondigde nationaal actieprogramma rond seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Duidelijker nee zeggen

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grootste deel van de respondenten seksueel grensoverschrijdend gedrag in de casussen afkeurt. Maar rond de casus van Ali B. vindt een meerderheid van de jongeren (57%) en de ouders (52%) dat de vrouwen ook duidelijker nee hadden moeten zeggen. Zij leggen daarmee een deel van de verantwoordelijkheid bij de vrouwen neer.

Genderverschillen

Jongens en vaders lijken over het algemeen iets minder afkeurend ten opzichte van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan meisjes en moeders. Deze genderverschillen zijn ook zichtbaar in de reacties op de casussen. Zo zegt bijvoorbeeld 29% van de jongens en 40% van de vaders dat het maar een grapje was van Johan Derksen (die op tv besprak een kaars in een bewusteloze vrouw gestoken te hebben) tegenover 17% van de meisjes en 23% van de moeders. De jongere generatie keurt dit dus vaker af dan hun ouders.

Cultuurverandering

Het onderzoek laat zien dat ouders nog meer gestimuleerd moeten worden om met hun kinderen te praten over relaties en seksualiteit én onderwerpen als seksuele grensoverschrijding en consent. “Dat is een belangrijke sleutel voor de cultuurverandering waarover sinds het afgelopen jaar uitgebreid maatschappelijk debat wordt gevoerd,” zegt onderzoeker Hanneke de Graaf. “Ook onderwerpen als stereotiepe gendernormen, de dubbele seksuele moraal en victim blaming zouden vast onderdeel moeten worden van de opvoeding.”

Opvoedondersteuning

Daarvoor lijkt nog een wereld te winnen. Zeventig procent van de ouders geeft aan geen behoefte te hebben aan informatie over seksuele opvoeding. Slechts 5% van de ouders geeft aan te willen weten hoe ze hun kind kunnen leren om de seksuele grenzen van anderen te respecteren. “Om de seksuele opvoeding thuis te verbeteren, zou de overheid veel meer moeten investeren in opvoedondersteuning en in campagnes gericht op ouders en jongeren,” aldus Hanneke.

Meer weten

  • Lees hier het hele onderzoek: Waar ligt de grens?
  • Wil je weten hoe je met je kind praat over onder andere seksueel overschrijdend gedrag? Hier vind je tips voor een gesprek met jouw kind(eren).
Vragen over dit artikel?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of volg ons en praat mee op social media.

Naar Contact
Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen, onderzoeken en columns op het gebied van seksuele gezondheid en rechten.

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.