Zoeken

Seksueel geweld

Seksuele grensoverschrijding is een groot sociaal probleem. De impact op slachtoffers kan enorm zijn. Rutgers wil dit geweld terugdringen en voorkomen.

Volgend thema Seksuele gezondheid

Feiten en cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Elk seksueel en relationeel contact, zowel online als offline, zou gewenst en gelijkwaardig moeten zijn. Is het dat niet, dan is het seksueel grensoverschrijdend gedrag. 24% van de vrouwen en 5% van de mannen heeft ooit te maken gehad met seksueel geweld, blijkt uit de monitor Seksuele Gezondheid in Nederland 2023. Reken je zoenen en aanraken tegen de wil mee, dan heeft 53% van de vrouwen en 19% van de mannen dat wel eens meegemaakt. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat bijna de helft van de jonge vrouwen van 16 tot 18 jaar, en ruim de helft van 18 tot 24 jaar, in 2022 slachtoffer is geweest. Van de biseksuele vrouwen rapporteerde in 2022 46% slachtofferschap van seksuele grensoverschrijding en van homoseksuele mannen 34%. Ook in internationaal onderzoek zien we hoge cijfers.

Bekijk de feiten en cijfers uit de laatste onderzoeken
Twee vrouwen aan eettafel in gesprek over abortus

Terugdringen en voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksuele grensoverschrijding is dus een groot sociaal probleem. Ook online komt steeds vaker ongewenst seksueel gedrag voor. De impact op slachtoffers kan enorm zijn. Ook voor de (soms jonge) plegers zelf kunnen de gevolgen ernstig zijn. Rutgers wil dit geweld terugdringen en voorkomen. Daarom blijven we het onderzoeken, aanpakken en op de agenda zetten. Want alleen door het erover te hebben, verandert er iets.

Wat is normaal?

Uit onderzoek komt dat ongelijkheid tussen vrouwen en mannen het risico op seksuele overschrijding verhoogt. Door normen rond gendergelijkheid en respectvol gedrag te veranderen, pak je ongewenst seksueel gedrag structureel aan.

Onze aanpak is leren en groeien

Onze onderzoeksresultaten zetten we om in gerichte lesmaterialen en interventies. Zo weten we wie meer risico loopt en hebben we weerbaarheids- en preventieprogramma’s ontwikkeld. Hierin leren jongeren over respectvol gedrag. Ze krijgen een positieve boodschap mee over seksualiteit en jezelf zijn. Ons trainingsaanbod richt zich op preventie en het bespreekbaar maken van ongewenst seksueel gedrag. Het is bedoeld voor professionals die met jongeren werken. We blijven deze programma’s ontwikkelen en evalueren. Onze kennis is niet statisch, we onderzoeken, we leren en ontwikkelen steeds door.

1/4
Drie vriendinnen praten buiten op de stoep over relaties en seksualiteit
Make a move, Girls Talk, LEFgozers Wijs en weerbaar

We willen seksueel ongewenst gedrag terugdringen door jongeren seksueel wijs en weerbaar te maken. Ze te leren over grenzen en wensen en hierover te communiceren

Wijs en weerbaar
Jongeren in de klas op een rij luisteren naar leraar
Ken je grens en Respect online Aandacht voor jonge plegers

Ook willen we juist oog hebben voor de jeugdige plegers. Ze niet afschrijven, maar helpen dezelfde fouten niet nog eens te maken. Want zo dring je seksueel geweld echt terug

Aandacht voor jeugdige plegers
Meisje op treinstation kijkt op haar telefoon
Seks online Online seksualiteit: wanneer een probleem?

Online seksualiteit is op zichzelf natuurlijk geen probleem, het kan juist fijn zijn als het in vertrouwen gebeurd en met respect voor elkaar. Maar wanneer dat niet zo is...

Online seksualiteit
Groep jongeren van Happy2gether kijken in de camera
Happy2gether Stop relatiegeweld

Jongeren krijgen vaker te maken met geweld door een partner of een ex. Partnergeweld kun je voorkomen door jongeren te leren over veilige en onveilige relaties.

Happy2gether

Structurele aanpak nodig

Preventie van seksueel geweld staat in Nederland wel op de agenda, maar het kan nog veel beter. De aanpak is versnipperd en wordt niet landelijk gecoördineerd. Om het respect voor ieders seksuele grenzen actief uit te dragen en normaal te maken, blijven wij het op de agenda zetten en onderbouwen met onderzoek en inzichten. Zo is er in het onderwijs nog niet overal aandacht voor ongewenst seksueel gedrag omdat er geen vaste richtlijnen voor zijn.

Bekijk wat er in onze lessen seksuele vorming wordt gedaan aan weerbaarheid

Het is tijd dat een nieuwe generatie opgroeit met respect voor elkaars grenzen en wensen, zodat veel minder mensen slachtoffer worden van seksueel geweld. Lees hier het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld #tothier.

Gemeenten

Steeds meer gemeenten zeggen #TotHier. Zij zien de urgentie om serieus werk te maken van preventie van seksueel geweld. Het voorkomen van seksueel geweld betekent minder beschadigde levens, minder kosten en een veiligere samenleving voor huidige én toekomstige generaties. Wat kunnen gemeenten doen? Wij doen onze concrete aanbevelingen voor een aanpak die werkt. En geven munitie om structurele preventie van seksueel geweld op gemeentelijk niveau te agenderen en te realiseren.

Lees meer over de preventie van seksueel geweld in de gemeente

Tip: ben je geïnteresseerd om in jouw gemeente jongeren weerbaarder te maken via bijvoorbeeld Make a Move of Girls Talk?
Lees de folder voor gemeenten (pdf).

Werkgevers

De huidige aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk schiet tekort, schrijft ook het CNV. Als directie of bestuur kun je veel doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Zeg ook #TotHier en kom in actie.

Hier vind je 4 tips voor werkgevers

Sportsector

Een veilige sportcultuur voorkomt seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor NOC*NSF maakte Rutgers een tool bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Het helpt om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Verandering door bewust worden

Jongeren leren van elkaar. Dat ieder mens anders is. Door met elkaar om te gaan leren ze zich met elkaar te verhouden. Zijn bepaalde normen wel zo normaal? Wat vinden ze er eigenlijk zelf van?
Normen en waarden verander je niet zomaar. Je moet het erover blijven hebben, in gesprek blijven. Dat doen we met publiekscampagnes.

Seksuele grensoverschrijding moet stoppen, vind jij dat ook?

Steun ons bij het terugdringen en voorkomen hiervan. Met een gift draag je bij aan onder andere het ontwikkelen van weerbaarheids- en preventieprogramm's.

Doneer

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws rondom het thema Seksueel geweld.

Bekijk al het nieuws

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.