Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Feiten en cijfers seksueel geweld

Seksuele grensoverschrijding is een groot sociaal probleem. De impact op slachtoffers kan enorm zijn. Uit onderzoek komt dat ongelijkheid tussen vrouwen en mannen het risico op seksuele overschrijding verhoogt. Door normen rond gendergelijkheid en respectvol gedrag te veranderen, pak je ongewenst seksueel gedrag structureel aan.

Laatste cijfers over gedwongen seks onder jongeren

Het onderzoek Seks onder je 25e van Rutgers wordt gehouden onder duizenden jongeren van 12 tot 25 jaar. Het is tot nu toe drie keer uitgevoerd: in 2005, 2012 en 2017.
In het meest recente onderzoek geeft 11% van de meisjes en 2% van de jongens aan dat ze minstens 1 keer in hun leven zijn gedwongen om seksuele dingen te doen die ze eigenlijk niet wilden. Er is niet gevraagd tot welke seksuele dingen ze zijn gedwongen. De vraag ging nadrukkelijk wel om gedwongen zijn, niet om overhalen of spijt achteraf. Vergeleken met 2012 zijn deze percentages iets gedaald, toen ging het om 17% van de meisjes en 4% van de jongens.

Seks onder je 25e

Hoe zit dat bij volwassenen?

Seksuele gezondheid in Nederland is een onderzoek dat Rutgers sinds 2006 ongeveer elke drie jaar uitvoert onder de algemene Nederlandse bevolking. De laatste keer was in 2017. De onderzoeksgroep bestond uit 17.000 mannen en vrouwen van 18 tot 80 jaar. Aan de respondenten is gevraagd of ze zes seksuele handelingen wel eens tegen hun wil hebben uitgevoerd of ondergaan. 22% van de vrouwen en 6% van de mannen heeft te maken gehad met seksueel geweld. Elf procent van de vrouwen heeft ooit geslachtsgemeenschap tegen haar wil gehad, tegenover 1% van de mannen. Wanneer orale en anale seks tegen de wil worden meegerekend, heeft 15% van de vrouwen en 3% van de mannen weleens penetratie tegen de wil meegemaakt.

Als we kijken naar alle seksuele handelingen tegen de wil, inclusief zoenen en aanraken tegen de wil, dan heeft 53% van de vrouwen en 19% van de mannen hebben minstens 1 van die handelingen weleens meegemaakt. Het zijn vooral minder vergaande seksuele handelingen zoals zoenen en aanraken die personen tegen hun wil hebben meegemaakt. Voor alle seksuele handelingen geldt dat meer vrouwen dan mannen daar ervaring mee hebben.

Seksuele Gezondheid in Nederland 2017

Wat is seksuele grensoverschrijding?

Seksueel contact kan om verschillende redenen over een grens gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan:

Het ongewenste seksuele contact kan bestaan uit aanrakingen, seks via de webcam of verkrachting. Voor al deze verschillende vormen en situaties gebruiken we de overkoepelende term seksuele grensoverschrijding. Hieronder worden een aantal vormen onderscheiden, waaronder seksueel geweld.

De manier waarop een pleger zijn wil oplegt, zegt iets over de gradatie van de ernst van de grensoverschrijding. Gebruik maken van chantage of geweld zijn daarbij aantoonbaar ernstige vormen, maar vaak gaan plegers subtieler te werk. Ons inzicht daarin wordt groter en het onderzoek steeds verfijnder.

Belangrijk is dat recht gedaan wordt aan de ernst van seksueel geweld, zonder dat het begrip wordt gedevalueerd. Maar ook zonder dat minder ernstige vormen van seksuele grensoverschrijding worden gebagatelliseerd. Uiteindelijk is elk geval van seksuele grensoverschrijding er 1 te veel.

Is er meer geweld bij LHBTQI-personen?

Seksueel geweld komt vaker voor bij de LHBT-groepen. De pleger is vaak een heteroseksuele man en niet de huidige partner. Ook buitenlands onderzoek wijst in die richting.

Het is niet uitzonderlijk om negatieve reacties te krijgen vanwege de seksuele oriëntatie. In 2017 is 25% van de homo- en biseksuele mannen en 15% van lesbische en biseksuele vrouwen soms of vaker uitgescholden.

Fysiek geweld komt minder voor: 5% van de homo- en biseksuele mannen en minder dan 1% van de lesbische en biseksuele vrouwen werd geschopt of geslagen vanwege hun seksuele voorkeur.

Meer over seksueel geweld