Zoeken

Seksuele gezondheid

Iedereen verdient mogelijkheden, goede informatie en zorg rondom seksualiteit. Op ieder moment in je leven, met elke vraag en over elk onderwerp. Voor bepaalde groepen is dat niet zo vanzelfsprekend.

Volgend thema Seksuele vorming

Seksuele gezondheid gedurende je hele leven

Van jong tot oud, gezond of ziek, cis- of transgender, voor iedereen kan seksualiteit het leven aangenamer maken. Want onder seksuele gezondheid verstaan we dat ieder mens plezierige en veilige seksuele ervaringen heeft en zich daar goed bij voelt. Dit welzijn is een recht dat voor iedereen gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd moet worden.

Uit onderzoek en als expertisecentrum weten we dat er voor bepaalde groepen nog wel wat te winnen is. Voor ons werk rond seksuele gezondheid in Nederland ligt de nadruk vooral op het verbeteren hiervan voor mensen die buiten de grote groep vallen. Denk hierbij aan:

  • ouderen
  • mensen met een (chronische) ziekte
  • mensen met een beperking
  • mensen met psychische problemen
  • LHBTI-personen
1/4
Arts aan bureau tijdens anticonceptieconsult met stel
Komt een mens bij de dokter Gezondheidszorg op maat

Iedere patiënt is anders. Het ondersteunen en bewust maken van professionals in de gezondheidszorg op de diversiteit van patiënten staat centraal.

Meer over de Alliantie Gezondheidszorg op Maat
Ouder stel op een bankje aan zee
Intimiteit en seksualiteit bij ouderen Trainingen en beleid voor goede zorg

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van ieders leven. Dus ook als we ouder worden, zorg nodig hebben en/of in een verpleeghuis wonen.

Meer over Intimiteit en seksualiteit bij ouderen
Jongeren met een beperking en hun gemeenschap krijgen aandacht voor relaties en seksualiteit
Relaties en seksualiteit bij jongeren met een beperking Bodytalk

BodyTalk, een project in de Filipijnen, Vietnam en Indonesië, biedt structurele ondersteuning aan jongeren met een beperking, met een focus op SRGR en relaties.

BodyTalk
Coming in LHBTI en cultuursensitiviteit

Als Rutgers willen we dat iedereen in vrijheid en openheid zichzelf kan zijn. Als LHBTI-persoon is het soms echt lastig. Bijvoorbeeld door de omgeving waarin je leeft.

Meer over het project Coming in

Expertise bij ontwikkeling ‘Richtlijn veranderende seksuele gezondheidszorg’

De kwaliteit van zorg wordt vastgelegd in een richtlijn. Zo is duidelijk wat deze inhoudt en kan de kwaliteit getoetst worden. De richtlijn ‘Veranderende seksuele gezondheid bij mensen met kanker, chronische ziekten, een lichamelijke beperking en ouderen’ ontwikkelen wij vanuit onze expertise samen met het Trimbos Instituut. Dit doen we in opdracht van de beroepsvereniging verpleegkundigen verzorgenden (V&VN).

Lees meer over de stand van zaken en onze rol daarin

Transgenderwet en transgenderzorg

Rutgers zet zich in voor betere seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen. Dus ook voor transgender personen. In dit document delen we juiste en actuele informatie over de transgenderwet en transgenderzorg in Nederland.

Nieuwe beleidsvisie seksuele gezondheid van VWS

In 2022 is een nieuwe beleidsvisie op seksuele gezondheid naar buiten gebracht. In de beleidsvisie is gekozen voor een brede en positieve benadering van seksualiteit en seksuele gezondheid. Het belangrijkste doel is het bevorderen, beschermen en het in kaart brengen van de seksuele gezondheid in Nederland.
Daarnaast is er vanuit het RIVM samen met stakeholders een update gemaakt van het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid onder de titel Iedereen seksueel gezond. Dit actieplan beschrijft per pijler de actuele situatie, streefdoelen en activiteiten voor de komende vier jaar. De beleidsvisie van VWS is hiervoor het vertrekpunt.

Vind jij ook dat iedereen recht heeft op goede seksuele gezondheidszorg?

Steun ons met een gift en draag direct bij

Doneer

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws rondom het thema Seksuele gezondheid.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.