Zoeken
Stories – Campagne

Generatie Ja… en?

Jongeren vinden het heel gewoon om elkaars grenzen te respecteren en rekenen af met traditionele opvattingen in onze campagne Generatie Ja... en?.

‘Generatie Ja… en?’ bestaat uit jongeren tussen de 17 en 23 jaar die afrekenen met traditionele opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen. Want die veroorzaken nog te vaak negatief gedrag en zelfs fysiek, seksueel of online geweld.

Dat moet en kan anders.

Generatie ‘Ja…en?’ is de nieuwe generatie jongeren die afrekent met stereotiepe normen voor hoe een man een man moet zijn en een vrouw een vrouw. Deze normen veroorzaken namelijk nog te vaak negatief gedrag en zelfs fysiek, seksueel of online geweld.

Het merendeel van de jongeren heeft wel oog voor gelijkheid en diversiteit, en wijst geweld af. Alleen denken zij vaak dat hun leeftijdsgenoten en vrienden minder ruimdenkend zijn dan zijzelf. Op dat punt gaat het nog wel eens mis waardoor in groepen niet iedereen voor zichzelf of voor een ander durft op te komen. En jongeren in hun gedrag de normen die ze individueel hanteren niet aan leeftijdsgenoten laten zien.

Met Generatie ‘Ja…en?’ willen Rutgers en Atria dat patroon doorbreken, door te laten zien dat de ouderwetse gendernormen niet meer gelden voor deze nieuwe generatie, wij zijn al veel verder dan dat!

“Wij spreken ons uit tegen victim blaming. Wij vinden het heel gewoon om elkaars grenzen te respecteren en wijzen geweld af.”
Tweet deze tekst

Campagne

De campagne maakt van een topic een non-topic door in te spelen op de typische ‘boeie!’-houding van jongeren. Dat haalt de lading van het onderwerp en maakt het verruimen van normen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit toegankelijker. Zo benadrukt de campagne dat het normaal is dat je voor het betalen van drankjes geen seks hoeft te verwachten, dat twee mannen gewoon met elkaar kunnen zoenen en dat je een meisje met een kort rokje niet lastigvalt.

Act4Respect

De publiekscampagne is onderdeel van het bredere project Act4Respect dat voor én met jongeren, jongvolwassenen en professionals in beleid en praktijk werkt aan de preventie van fysiek, seksueel en online geweld. Naast de publiekscampagne bestaat Act4Respect uit deskundigheidsbevordering, het (door)ontwikkelen van interventies en een kennishub voor professionals. Meer staat op www.act4respect.nl.

Stories

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere stories!

Alle stories

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.