Steun ons

Rutgers werkt hard met onze Nederlandse en internationale partners aan een wereld waarin ieder mens zijn of haar of seksualiteit op een vrijwillige, prettige en veilige manier kan beleven. Hierbij hebben we de hulp van anderen heel hard nodig. Ook die van u. Want seksualiteit maakt immers deel uit van ieders leven. U kunt ons op verschillende manieren steunen.

Onze organisatie steunt op 3 pijlers: onderzoek, pleitbezorging (ook wel ‘advocacy’ genoemd) en interventies, vorm gegeven in programma’s en projecten. Onderzoek geeft ons inzicht in bepaalde situaties en onderbouwt ons werk met wetenschappelijk bewijs. Bij overheden en beleidsmakers pleiten we voor de rechten van jongeren, vrouwen en minderheden, voor betaalbare anticonceptie en zorg tijdens zwangerschap, en bevalling en abortus. Met onze programma’s en projecten maken we zowel in Nederland als daarbuiten het verschil, met de hulp van partnerorganisaties en professionals in het veld. 

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers