Zoeken

Richtlijn veranderende seksuele gezondheid

De kwaliteit van zorg wordt vastgelegd in een richtlijn. Zo is duidelijk wat hij inhoudt en kan de kwaliteit getoetst worden. De richtlijn ‘Veranderende seksuele gezondheid bij mensen met kanker, chronische ziekten, een lichamelijke beperking en ouderen’ ontwikkelen wij samen met het Trimbos Instituut in opdracht van de beroepsvereniging verpleegkundigen verzorgenden (V&VN).

De richtlijn geeft handvatten om:

  • veranderende seksuele gezondheid te signaleren,
  • te bespreken door het gebruik van verpleegkundige interventies en diagnostische instrumenten.

Ook staat er specifieke informatie over patiënten met (vermoedens van) traumatische ervaringen en seksueel grensoverschrijdend gedrag in.

Hier vind je de richtlijn.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.