Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Richtlijn veranderende seksuele gezondheid

De kwaliteit van zorg wordt vastgelegd in een richtlijn. Zo is duidelijk wat hij inhoudt en kan de kwaliteit getoetst worden. De richtlijn ‘Veranderende seksuele gezondheid bij mensen met kanker, chronische ziekten, een lichamelijke beperking en ouderen’ ontwikkelen wij samen met het Trimbos Instituut in opdracht van de beroepsvereniging verpleegkundigen verzorgenden (V&VN).

De richtlijn geeft handvatten om:

Ook staat er specifieke informatie over patiënten met (vermoedens van) traumatische ervaringen en seksueel grensoverschrijdend gedrag in.

Ontwikkeling van de richtlijn, stand van zaken

Voor de richtlijn is onderzoek over dit thema en zijn effectief bewezen interventies en diagnostische instrumenten wetenschappelijk vergeleken. Een werkgroep met zorgprofessionals bracht de knelpunten en informatie uit de praktijk samen. De conceptrichtlijn is getoetst in de praktijk door zorgprofessionals en patiënten. Ook is er een commentaarfase geweest waarin betrokken organisaties hun feedback hebben geven (zoals patiëntenorganisaties en belangenverenigingen).

In november 2021 is de richtlijn, samenvattingskaart en de gesprekskaart definitief en zal deze verspreid worden. Samen met een versie voor patiënten.

Meer over Seksuele gezondheid