Zoeken

Alliantie Gezondheidszorg op Maat

In de huidige gezondheidszorg is nog onvoldoende kennis op het gebied van gender, seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken en leeftijd. Om het publiek, de zorgsector en de overheid hiervan bewust te maken en te ondersteunen zijn we samen met WOMEN Inc. en COC Nederland de samenwerking Gezondheidszorg op Maat begonnen. Iedere patiënt is anders, dus die zetten we centraal in plaats van de aandoening.

Kennis delen door campagnes en uitwerken richtlijnen

De Alliantie doet onderzoek om de kennis over gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg te vergroten. Deze kennis wordt hierna verspreid. Bijvoorbeeld door publiekscampagnes en het delen van informatie met patiënten en artsen. Maar ook door ze op te nemen in richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en opleidingen voor zorgprofessionals. Het doel is inclusieve zorg, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Achterstand

Elke patient is een mens. Met zijn eigen achtergrond, sekse, overtuiging en gender. Jammergenoeg krijgen vrouwen en LHBTI-personen nog niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Ondanks 200 jaar waarin vrouwen strijden voor gelijke rechten en mogelijkheden. De emancipatie van LHB-personen duurt ook al bijna 100 jaar. Transgender en intersekse personen worden sinds enige tijd gehoord.

Het is dus tijd voor gendersensitieve en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg waarin ‘verschil de nieuwe norm’ wordt. Zodat alle patiënten de beste behandeling krijgen en zich begrepen en gehoord voelen.

Iedere patiënt is anders

Elke patiënt is anders. Als alle zorgprofessionals aandacht hebben voor die verschillen, dragen ze bij aan het herstel en welzijn van de patiënt of cliënt. Op de website en het congres ‘Iedere patiënt is anders’ vinden zorgprofessionals de nieuwste inzichten over sensitiviteit in de zorg in Nederland op het gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie.

Samenwerking en steun

De Alliantie Gezondheidszorg op Maat krijgt steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en loopt van 2018 tot en met 2022.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.