Zoeken

Nalaten aan Rutgers

Seksuele voorkeur, rechten en vrijheid staan onder druk in veel landen. Op sommige plekken is niet meer mogelijk maar juist minder. Onze strijd voor meer gelijkheid en eigen keuzes blijft belangrijk. Neem ons op in je erfenis zodat je zelfs na je overlijden werkt aan een wereld waarin volgende generaties zichzelf mogen, kunnen en durven zijn.

Rutgers is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Wij hoeven geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen. Het gehele bedrag zetten we dus in om de seksuele rechten en gezondheid van jongeren hier en overal te verbeteren.

Twee manieren om ons te blijven steunen

Als je je testament opmaakt, bepaal je wat je aan wie wilt nalaten. Als je erover denkt ons werk bij Rutgers zelfs na je overlijden te blijven steunen, kan dat op twee manieren.

Een legaat

Een legaat is een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed, zoals een schilderij of huis. Zo kun je bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag nalaten als legaat aan Rutgers.

Een erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel van je bezit dat je nalaat aan erfgenamen. Is Rutgers erfgenaam, komen wij in aanmerking voor het door jou vastgestelde deel. Nadat alle rechten van anderen, zoals legaten, boedelkosten en overige schulden van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, wordt je bezit volgens de bepalingen in je testament verdeeld onder de erfgenamen.

Een testament opmaken

Een testament laat je opmaken bij de notaris. De notaris informeert je over de mogelijkheden, kosten en geeft advies. Je bespreekt je wensen en beslist zelf wat en aan wie je nalaat. Laat je na aan Rutgers, dan ontvangen we na overlijden een gift via je testament.

Geen testament? Dan erven je kinderen. Wanneer je geen kinderen hebt, erven je familieleden. Wanneer je geen familie of andere erfgenamen hebt, gaat alles wat overblijft naar de Staat.

Wat is een fonds op naam?

Een fonds op naam is heel interessant wanneer je over een langere periode wilt schenken voor een specifiek doel, voor bijvoorbeeld wereldwijde toegang tot seksuele voorlichting, anticonceptie of veilige abortus. Je bepaalt zelf de naam, het doel en de voorwaarden.

We denken graag mee als je nadenkt over nalaten aan Rutgers

Wat is voor jou een waardevolle invulling van je nalatenschap, legaat of fonds? Wil je dat je geld op een specifieke plek terechtkomt? Een bepaald onderzoek of thema bijvoorbeeld? Laat ons dit weten, zodat we samen met jou kijken naar de mogelijkheden.

Neem contact op met Jolan van den Broek via j.vandenbroek@rutgers.nl als je vragen hebt of van gedachten wilt wisselen over wat je wilt nalaten.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.