Zoeken

LHBT en cultuursensitiviteit

Het liefst willen wij als Rutgers dat iedereen in vrijheid en openheid zichzelf kan zijn. Dat het niet uitmaakt of je een oudere lesbische vrouw bent, een jong persoon die zich niet wil identiferen als het een of het ander, of een jonge vader met Surinaamse roots.

Maar als LHBTI-persoon is het soms echt lastig. Bijvoorbeeld door de omgeving waarin je leeft. Zo ervaren homoseksuele, biseksuele en transgenderjongeren die opgroeien in een cultuur of religie waarin geen tot weinig acceptatie is, vaak problemen. Ook op latere leeftijd worstelen sommige biculturele en religieuze LHBTI-personen met de acceptatie van zichzelf en het hebben van goede relaties met hun familie. Openheid en een coming out is dan niet altijd de beste weg.

Grote gevolgen van jezelf zijn

Uitkomen om LHBTI te zijn of die gevoelens te hebben betekent in bepaalde culturen ernstig gezichtsverlies voor de hele familie. Dit kan (eer-gerelateerd) geweld, uithuwelijking of uitsluiting tot gevolg hebben. Biculturele LHBTI-personen kampen vaak met de innerlijke strijd tussen ‘wie ben ik?’ en ‘bij wie hoor ik?’. Regelmatig worden biculturele LHBTI-jongeren uit huis gezet of lopen zelf weg, om problemen te voorkomen. Soms met ernstige gevolgen: financiële problemen, sociaal isolement, psychische problemen of suïcidepogingen.

Coming In, niet uit de kast maar wel samen

Het ondersteunen van bi-culturele LHBTI-personen bij de acceptatie van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit en daar invulling aangeven. Het driejarige project ‘Coming in’ richtte zich voornamelijk op empowerment, bespreekbaarheid in eigen kring, en de toegang tot en ondersteuning van de hulpverlening.

Concreet heeft dat opgeleverd:

Samenwerken met doelgroep en belangrijke partners

De activiteiten van dit project en de e-learning zijn vormgegeven in nauwe samenwerking met biculturele LHBTI-personen zelf. Samen met COC Nederland en Movisie werkten we aan dit project. Het is een partnerschap met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer achtergrond?

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.