Zoeken

Pleitbezorging

We houden nooit ons mond over seksuele gezondheid en gelijkwaardige relaties. Sterker nog: we voeren een actieve lobby hierop. We vertellen politici, beslissers en plannenmakers over wat we weten, zodat zij beter beleid en wetgeving kunnen maken. Dit vertellen en onder de aandacht brengen heet pleitbezorging of advocacy in het Engels.

Aandacht voor seksualiteit en gelijkheid maakt meer mogelijk

Want hoe meer politici, beslissers en plannenmakers erover weten, hoe beter. Nederland heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor andere landen. We hebben lage aantallen tienerzwangerschappen, abortussen en soa. Dit komt onder meer door een open klimaat in Nederland. Over seksualiteit wordt relatief makkelijk gepraat. Jongeren krijgen seksuele voorlichting op school en ruimte om seksueel actief te zijn. Voor dit klimaat en deze mogelijkheden hebben we ook in Nederland moeten strijden.

Wij staan in een lange traditie van campagnevoeren om seksuele gezondheid en rechten op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. En dat doen we nog steeds. Zo zitten we aan tafel met politici, beslissers en plannenmakers op allerlei niveaus. In Nederland en vooral ook ver daarbuiten.

Met meer dan 50 jaar ervaring weten we hoe we seksualiteit en het recht om te beslissen over het eigen lichaam, bespreekbaar kunnen maken. Ook in landen waar dit gevoelig ligt. Met respect voor culturele nuances. Dat doen we niet alleen, maar vooral samen met jonge activisten in de landen zelf.  Zodat overheden en organisaties beleid, wetten en regelgeving aanpassen op het recht op seksuele gezondheid, gelijkheid en zelfbeschikking voor iedereen.

Bekijk hoe we dat doen buiten Nederland op Rutgers.international

Voor partners ook verlof na geboorte

En het werkt. Ook in Nederland. Want samen met andere organisaties voerden we actie om het geboorteverlof voor partners in Nederland uit te breiden. Met succes: sinds 2019 hebben partners recht op langer kraam- en ouderschapsverlof. Dit is nu een wettelijke verplichting. Een goed begin, maar we willen nog meer.

Lees ons verhaal over geboorteverlof

Nog genoeg te verbeteren en te behalen

Maar ook in Nederland is ons werk nog steeds nodig, bijvoorbeeld rond gendergelijkheid en om seksueel geweld te voorkomen. En om successen te behouden, zoals betaalbare anticonceptie voor iedereen en toegang tot abortus. Of om successen uit te breiden. Zo is sinds 2012 is, dankzij onze lobby, aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Een belangrijke mijlpaal, maar de scholen zijn nog te vrij om hier invulling aan te geven. Wij pleiten ervoor dat de kerndoelen veel specifieker worden omschreven. Met meer aandacht voor onder meer gender en seksuele diversiteit én wensen en grenzen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.