Zoeken

Vermijd verhullend taalgebruik

In de verdiepende sessie ‘het genderdebat in de media’ reflecteerde journalist Menno Sedee op zijn eigen verhalen over critici van de Transgenderwet.

Journalist Menno Sedee, die regelmatig schrijft over Transgender gerelateerde onderwerpen in het NRC, leidt de deelsessie in de synagoge – die nog wekelijks wordt gebruikt voor de eredienst. Hij begint de sessie met mentimeter. ‘Hoe moeten media het genderdebat verslaan?’ is de eerste vraag. Het meest gegeven antwoord: ‘zoals over elk onderwerp.’ En dat doen media slecht, vinden de aanwezigen. Sedee eindigt de mentimeter met de vraag of transgender personen te vaak of te weinig in het nieuws zijn. ‘Niet weinig, niet vaak’, kwam er uit de mentimeter.

Menno-Sedee

Marginaal groepje

Van zijn hand verscheen onder meer een reportage over stichting Voorzij, die de Transgenderwet als de allergrootste bedreiging ziet voor vrouwen. Zelf zegt oprichtster Caroline Franssen in zijn stuk dat ze een marginaal groepje zijn, met maar 25 actieve vrouwen. Dus waarom dan een uitgebreide reportage in de krant? Volgens Sedee reikte de invloed van dit kleine groepje uiteindelijk toch “tot in de Tweede Kamer.” Er was volgens Sedee bovendien een bushokjescampagne, “dus ik vond, daar moesten we toch iets mee.” Een andere reden dat Sedee toch aandacht wilde schenken aan deze critici van de Transgenderwet – de wetswijziging waarbij het makkelijker wordt om officieel van geslacht te veranderen – is dat hij een beweging als deze ‘liever checkt dan laat rondzingen in interviews of in opiniestukken’, en vindt hij, ‘lezers moeten eigen mening kunnen vormen.’

Anti-genderbeweging 

Sedee kreeg kritiek op een ander artikel over de anti-genderbeweging, dat in het intro van het stuk een allegaartje van ‘extreem-rechts, ultraconservatieve christenen en homofoob’ werd genoemd. Sedee introduceerde daarmee naar eigen zeggen de term ‘anti-genderbeweging’, maar de geportretteerden herkenden zich niet in de typeringen. Daar hadden ze misschien wel een punt. Sedee leerde van die ervaring: woordgebruik moet precies zijn. “Want wat zei ik daar nou precies mee? Je moet het concreet maken. Daarom pleit ik voor precies woordgebruik bij dit soort onderwerpen. Je wilt niet bijdragen aan een bepaald frame.”

Volgens Sedee is het zaak voor journalisten om verhullend taalgebruik te vermijden, false balance te vermijden en altijd op te passen voor een frame.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.