Zoeken

Slim, snood en schaamteloos

“Mijn organisatie en ik zijn opgewassen tegen een online anti-genderaanval,” was de stelling waarop Annemieke het gesprek opende. De realiteit bleek weerbarstiger.

Rutgers-Dialoog-sessie4

Responsstrategie

“Wat is de juiste strategie?” vroeg Annemieke. Een spannend onderdeel van de bijeenkomst was de discussie over of men de strijd aan moest gaan of juist de vrede moest bewaren. Hierbij werd het boek van Rob Wijnberg over polarisatie aangehaald: “Hoe kunnen we op een effectieve manier het gesprek aangaan, zonder te vervallen in een strijd die niemand wint?”

en reeks stappen werd geïntroduceerd om een responsstrategie te creëren:

  1. Risico-inschatting: Identificeren van de tegenstander, de gebruikte tactieken, en de platforms waarop de aanval plaatsvindt.
  2. Breng je eigen boodschap: Bepalen tot wie je je richt en hoe je je boodschap het meest effectief kunt overbrengen.
  3. Controleer het narratief: Inschakelen van bondgenoten om gezamenlijk een boodschap naar buiten te brengen.
  4. Crisis als kans: Nadenken over hoe een aanval kan worden omgezet in een kans om de eigen standpunten te versterken.

Je eigen frame

“Het debunken van valse informatie is de moeite waard, maar het moet wel goed gebeuren,” voegde Annemieke toe. Ze benadrukte dat je niet hetzelfde taalgebruik moet gebruiken als de tegenstander, maar je eigen ‘frame’ moet creëren. De bijeenkomst eindigde met een opmerking van Annemieke: “De tegenstand is niet tijdelijk. Het is een langdurige strijd, en we moeten nu beginnen met het ontwikkelen van een lange termijnstrategie. De oppositie is here to stay, maar dat geldt ook voor ons. Laten we samen sterk staan en ons verhaal vertellen zoals het is.”

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.