Zoeken

Het identificeren van een ‘sweet spot’

Hoe start je een beweging? Waar begin je, wat is minimaal nodig en wat doe je zonder budget? In de deelsessie Movement Building, neemt Sybren Kooistra, campagnemanager European Green Party, de deelnemers mee in zijn ervaring met politieke campagnes en activisme. Wil je bouwen aan een beweging? Dat kan zowel binnen en buiten de politieke arena, en iedereen die wil kan zelf aan de slag.

De Obama-campagne van 2008: het is volgens Kooistra een goed voorbeeld van de ‘Youth Quake’ waarbij een verhoogde opkomst en participatie onder jongeren werd waargenomen. Dit fenomeen werd opnieuw gezien bij de Europese verkiezingen van 2019, waarbij The New York Times de Groenen bestempelde als de nieuwe hoop voor het centrum van Europa. In dit tijdperk van sociale media kunnen bewegingen snel viraal gaan en mensen ook mobiliseren. Het is door sociale media niet langer nodig om over grote budgetten te beschikken om een breed publiek te bereiken.

Movement-building

Sweet Spot

Er zijn verschillende stappen om een succesvolle beweging op te bouwen, van het identificeren van een ‘sweet spot’ probleem tot het ontwikkelen van een strategie en boodschap, legt Kooistra uit. “Het einddoel is het verschuiven van het Overton-venster, de reikwijdte van ideeën die in het publieke debat als acceptabel worden beschouwd. Greta Thunberg en de Fridays for Future beweging zijn daarvan goede voorbeelden.”

 

Beter luisteren naar jongeren voor een beter toekomst

De deelnemers mogen nu zelf aan de slag, , met daarin de focus op twee soorten bewegingen: politieke en maatschappelijke. Op een groot stuk werkpapier verschijnen vragen als: ‘Wat voor verandering willen we zien in de Tweede Kamer?’ en, ‘Met wie willen we samenwerken?’ De resultaten van de brainstormsessie zijn veelbelovend. Er is een algemene consensus over het belang van creativiteit, het luisteren naar jongeren, en het aangaan van dialogen om de publieke opinie te verschuiven. Een deelnemer zegt: “We gaan creatieve manieren vinden om waarden en emoties in te zetten.” Een ander voegt eraan toe: “We moeten beter luisteren naar jongeren, om plannen te maken voor en met de toekomst.”

De sessie blijkt een vruchtbaar platform voor het delen van ideeën en strategieën om sociale en politieke bewegingen te bouwen. Het laat de deelnemers achter met het gevoel dat verandering mogelijk is, mits er een duidelijke strategie is, er brede coalities zijn en een sterk verlangen om te handelen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.