Turkse meiden liefdesloket

Seksuele vorming

De doelstelling van het programma Seksuele vorming is dat kinderen en jongeren van 4 tot 25 zich positief ontwikkelen op relationeel en seksueel vlak. Zodat ze (later) prettige, gewenste, veilige, en gelijkwaardige seksuele relaties aan kunnen gaan.

Rol van scholen en ouders bij seksuele vorming

Kinderen en jongeren krijgen seksuele vorming van hun ouders, op school, via jongerenwerk en via internet en televisie. Ouders spelen een belangrijke rol bij de seksuele opvoeding en de weerbaarheid van hun kinderen. Wij helpen ouders met tips en tools om de gesprekken hierover met hun kinderen aan te gaan.

Ook scholen spelen een belangrijke rol, omdat elk kind op school normen en waarden aanleert over hoe je met elkaar omgaat. Als er vanaf de basisschool aandacht wordt besteed aan relationele en seksuele vorming, raken kinderen en jongeren vertrouwd met het thema. Daardoor durven zij eerder vragen te stellen over relaties en seksualiteit, worden ze weerbaarder en meer mediawijs en leren ze respectvol met diversiteit om te gaan

Jongeren online goede informatie bieden

Omdat jongeren zelf op zoek gaan naar informatie, hebben we samen met Soa Aids Nederland de website sense.info ontwikkeld. Hier kunnen jongeren informatie, games en apps vinden over alle vragen die ze maar hebben over seksualiteit en relaties. Bijvoorbeeld over verschillende seksuele identiteiten, en verliefd zijn. Ze kunnen antwoorden vinden op vragen als: Ik ben verliefd en nu? Ben ik al toe aan seks? Hoe gaat de eerste keer? Hoe kun je je beschermen tegen zwangerschap en SOA? Hoe zorg je dat je het allebei leuk hebt in bed? Hoe kun je nee zeggen als je iets niet wilt? 

Jonge moeder met kind op arm (foto: Nancy Durell McKenna)

Wat doen wij?

We ontwikkelen lesmaterialen voor scholen, waar bovenstaande thema’s aan bod komen, Zo hebben we 'Kriebels in je buik' voor het basisonderwijs en samen met Soa Aids Nederland 'Lang Leve de Liefde' voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast ondersteunen wij de GGD-en in hun informatievoorziening aan scholen en geven we trainingen aan docenten. Voor ouders ontwikkelen wij informatie in de vorm van artikelen en tips. En voor jongeren werken we samen met vloggers en zorgen we dat sense.info up-to-date is.

Meer informatie

Over Rutgers

Twitter

Volg ons op Twitter
Rutgers en de Postcode Loterij

Jaarlijks ontvangt Rutgers steun van de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers