Zoeken

BodyTalk

Aandacht vragen voor relaties en seksualiteit bij jongeren met een beperking en hun gemeenschap.

Gecombineerde expertise

BodyTalk, een project dat loopt in de Filipijnen, Vietnam en Indonesië, biedt structurele ondersteuning aan jongeren met een beperking, met een focus op seksuele en reproductieve gezondheid en relaties. Het project is opgezet door Rutgers en het Liliane Fonds samen met Yayasan NLR Indonesia, Research Center for Inclusion Vietnam en NORFIL Foundation in de Filipijnen.

De onderwerpen seksualiteit en relaties worden vaak niet besproken met jongeren met een beperking door de mensen die het dichtst bij hen staan en hen begeleiden naar volwassenheid. Er is weinig tot geen aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid op school, en gezondheidswerkers leren niet hoe zij jongeren met een handicap kunnen ondersteunen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Deze onderwerpen zijn zwaar taboe, vooral voor (jonge) mensen met een beperking.

Structurele ondersteuning

Seksualiteit als een natuurlijk onderdeel van het leven of een uiting van liefde wordt niet erkend voor mensen met een beperking. Algemeen wordt aangenomen dat jongeren met een handicap geen goede ouders of echtgenoten kunnen zijn. Hierdoor ontzeggen belanghebbenden die jongeren met een beperking zouden moeten empoweren, hen bewust of onbewust het essentiële recht op seksuele en reproductieve gezondheid en relaties. Body Talk wil jongeren met een handicap structureel ondersteunen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Dankzij de gezamenlijke expertise van alle bij BodyTalk betrokken organisaties, biedt het project een leidraad, ondersteunende middelen en instrumenten voor uitgebreide seksuele voorlichting voor ouders en opvoeders. Een sterk team van lokale trainers en adviseurs begeleidt jongeren met een handicap bij SRGR en deelt hun kennis met de gemeenschap. De publiekscampagnes van BodyTalk creëren meer begrip voor SRGR in de gemeenschap en zetten overheden onder druk om verantwoordelijkheid te nemen voor de seksuele opvoeding van jongeren met een handicap.

Werken met en voor jongeren

In dit project spelen jongeren met een handicap zelf een belangrijke rol: zij zijn ervaringsdeskundigen en ambassadeurs voor de rechten van jongeren met een handicap. We werken ook met hen samen bij de ontwikkeling van materialen. Via BodyTalk delen we materialen en kennis ook met ons regionale en internationale netwerk, zodat meer jongeren met een handicap wereldwijd van dit project kunnen profiteren.

Doelstellingen & resultaten

  • Kennis en empowerment van SRGR onder jongeren met een handicap vergroten;
  • Meer kennis, erkenning en acceptatie in gemeenschappen van SRGR voor jongeren met een handicap;
  • Ten minste 8.000 jongeren met een handicap in de leeftijd van 12-25 jaar zijn in staat om met vertrouwen en een positief zelfbeeld invulling te geven aan hun seksuele en relationele leven.
  • Publicaties, studies en richtlijnen opstellen voor het grote publiek, overheden en (I)NGO’s over hoe jongeren met een handicap in hun programma’s kunnen worden opgenomen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.