Zoeken
Luc Lauwers - Programmamanager Seksuele Vorming

Luc Lauwers

Programmamanager Seksuele Vorming

Jongeren enthousiasmeren om bij te dragen aan een inclusieve samenleving is mijn specialiteit. Als manager van het nationale programma Seksuele Vorming vind ik het belangrijk dat alle jongeren in Nederland toegang hebben tot juiste en volledige informatie, die aansluit bij hun vragen, behoeften en wensen. Met oog voor de invloed van gender, leeftijd, woonplaats, achtergrond, seksuele oriëntatie, religieuze overtuiging en de samenkomst tussen al die uiteenlopende aspecten die bijdragen aan wie je bent en wilt zijn.

Als cultureel antropoloog ben ik bekend met het kritisch bevragen van mijn eigen bril. Kennis van (onbewuste) processen die je eigen denken en handelen beïnvloeden, maakt tevens inzichtelijk wat ‘de ander’ beweegt. En vormt de eerste stap om met elkaar in gesprek te gaan. Onvolledige en gekleurde informatie kan hierbij een grote stoorzender zijn, die mensen van elkaar afdrijft.

Na kwalitatief onderzoek te hebben gedaan met jongeren in Bosnië-Herzegovina en Servië naar identiteit en conflict, heb ik me toegespitst op de ontwikkeling van educatieve interventies als interactieve tentoonstellingen, online games en lespakketten gericht op diversiteit en machtsrelaties in Nederland. Gender en seksualiteit spelen hierbij een belangrijke rol die nog te vaak onderbelicht blijft.

In mijn huidige rol als programmamanager Seksuele Vorming bij Rutgers zie ik het als mijn taak om kinderen en jongeren te ondersteunen in de zoektocht naar wie ze (willen) zijn en samen met deze uiteenlopende doelgroep positieve impact te maken. Voor henzelf en voor de samenleving. Zodat zij opgroeien als een zelfbewuste, zelfverzekerde, gezonde en gelukkige generatie, die begrip heeft voor diversiteit en opkomt voor elkaars wensen en grenzen.

Gerelateerd

Luc Lauwers

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.