Zoeken
Portret van Luc Lauwers, Programmamanager Seksuele Vorming bij Rutgers

Luc Lauwers

Programmamanager Seksuele Vorming

Ik geloof in een samenleving waar kinderen en jongeren worden ondersteund om in alle vrijheid en veiligheid te kunnen ontdekken wie zij zijn en zich te kunnen ontwikkelen tot wie zij willen zijn. Mensen inspireren om hieraan bij te dragen zorg te dragen voor een inclusieve samenleving waarbinnen iedereen gehoord en gezien wordt, is mijn specialiteit.

Als cultureel antropoloog ben ik bekend met het kritisch bevragen van mijn eigen bril. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook mijn eigen blinde vlekken. Kennis van (onbewuste) processen die je eigen denken en handelen beïnvloeden, maakt voor mij inzichtelijk wat ‘de ander’ beweegt en vormt de eerste stap om met elkaar in gesprek te gaan. Onvolledige en gekleurde informatie kan hierbij een grote stoorzender zijn, die mensen uit elkaar drijft.

Na participatief kwalitatief onderzoek te hebben gedaan met jongeren in Bosnië-Herzegovina en Servië naar identiteit en conflict, heb ik me toegespitst op de ontwikkeling van educatieve interventies als interactieve tentoonstellingen, online games en lespakketten gericht op diversiteit, (on)gelijkheid en machtsverhoudingen in de samenleving. Gender en seksualiteit spelen hierbij een belangrijke rol, die nog te vaak onderbelicht blijft.

Als programmamanager Seksuele Vorming zie ik het als mijn taak om kinderen en jongeren te ondersteunen én ze te inspireren in de zoektocht naar wie ze (willen) zijn en samen met deze uiteenlopende doelgroep positieve impact te maken. Naast kinderen en jongeren zelf, hebben ouders, (onderwijs)professionals en overige opvoeders hierbij een cruciale rol. Maar ook de nationale en lokale politiek. Ik zie het als mijn taak om hun stem op al die plekken luider te laten klinken. Allemaal met als doel dat zij kunnen opgroeien als een zelfbewuste, zelfverzekerde, gezonde en gelukkige generatie die begrip heeft voor diversiteit en opkomt voor elkaars wensen en grenzen.

Gerelateerd

Luc Lauwers

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.