Zoeken
Luc_Lauwers

Luc Lauwers

Manager Nationale Programma's

Ik geloof in een samenleving waar kinderen en jongeren worden ondersteund om in vrijheid en veiligheid zichzelf en de wereld te kunnen ontdekken. En waar zij zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen tot een (jong)volwassene die respectvol met zichzelf en anderen omgaat. Op school en daarbuiten.

Mensen inspireren om bij te dragen aan een respectvolle en inclusieve samenleving waarbinnen iedereen gehoord en gezien wordt, is mijn passie. Als cultureel antropoloog ben ik bekend met het kritisch bevragen van mijn eigen bril. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook mijn eigen blinde vlekken. Kennis van (onbewuste) processen die je eigen denken en handelen beïnvloeden, maakt voor mij inzichtelijk wat ‘de ander’ beweegt en vormt de eerste stap om met elkaar in gesprek te gaan. Onvolledige en gekleurde informatie kan hierbij een grote stoorzender zijn, die mensen uit elkaar drijft.

Na participatief kwalitatief onderzoek te hebben gedaan met jongeren in Bosnië-Herzegovina en Servië naar identiteit, multiculturalisme en conflict, heb ik me toegespitst op Burgerschapsonderwijs en de ontwikkeling van educatieve interventies en lespakketten gericht op diversiteit, gelijkheid en machtsverhoudingen in de samenleving. Gender en seksualiteit spelen hierbij een belangrijke rol, die nog te vaak onderbelicht blijft. Terwijl veel jongeren – en volwassenen – hier vragen over hebben.

Als manager van de nationale afdeling ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en vertegenwoordigen van de nationale programma’s op het gebied van seksuele vorming, anticonceptie en abortus, seksueel geweld, zorg en kennisontwikkeling. De programma’s combineren grootschalige bevolkingsmonitors, kwalitatief diepteonderzoek, implementatie in verschillende onderwijs-, zorg- en werkcontexten, politieke en maatschappelijke lobby en publiekscommunicatie.

In deze rol zet ik me samen met onze partners in voor toegang tot juiste en volledige informatie op het gebied van seksuele gezondheid, seksuele rechten en een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren. Voor een wereld waar seksueel geweld wordt teruggedrongen en mensen goed geïnformeerde keuzes kunnen maken op het gebied van anticonceptie en veilige seks en toegang hebben tot abortus wanneer dit nodig is. En voor een wereld waar alle kinderen en jongeren thuis en op school goede voorlichting krijgen die hen in staat stelt nu én later bewuste keuzes te maken. Zodat zij in vrijheid, veiligheid en gezondheid kan genieten van liefde, relaties, intimiteit en seksualiteit.

Gerelateerd

Luc Lauwers

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.