Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Luc Lauwers

Programmamanager Seksuele Vorming

Jongeren bereiken en enthousiasmeren om bij te dragen aan een inclusieve samenleving is mijn specialiteit. Als manager van het nationale programma Seksuele Vorming vind ik het belangrijk dat alle jongeren in Nederland toegang hebben tot juiste en volledige informatie, die aansluit bij hun vragen, behoeften en wensen. Ongeacht gender, leeftijd, woonplaats, achtergrond, seksuele oriëntatie of religieuze overtuiging.

Als cultureel antropoloog ben ik bekend met het kritisch bevragen van mijn eigen bril. Want kennis van (onbewuste) processen die je eigen denken en handelen beïnvloeden, maakt tevens inzichtelijk wat ‘de ander’ beweegt. En vormt de eerste stap om met elkaar in gesprek te gaan. Onvolledige en gekleurde informatie kan hierbij een grote stoorzender zijn, die mensen van elkaar afdrijft.

Na onderzoek in Bosnië-Herzegovina en in Servië, heb ik me gericht op debatten omtrent diversiteit, racisme en ongelijke machtsrelaties in Nederland, waarna ik bij Rutgers aan de slag ben gegaan. Ik zie het als mijn doel om kinderen en jongeren te ondersteunen in de zoektocht naar wie ze (willen) zijn en samen met de doelgroep positieve impact te maken. Zodat zij opgroeien als een zelfbewuste, zelfverzekerde, gezonde en gelukkige generatie, met begrip voor diversiteit, die opkomt voor elkaars wensen en grenzen.

Gerelateerd

Luc Lauwers