Zoeken

Rutgers gelooft in de kracht van goede relaties. Samen weet en bereik je zoveel meer. Daarom zijn wij trots op onze partners. Zowel in Nederland als internationaal.

Samen meer inhoud, meer kennis, meer draagvlak bereiken

Om meer te bereiken werken we samen met:

 • Aidsfonds
 • Amref Flying Doctors
 • Atria
 • AVA
 • Choice for Youth and Sexuality
 • COC Nederland
 • Dance4Life
 • GGD-en
 • Halt
 • IPPF
 • Movisie
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Pharos
 • Promundo
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Het Trimbos-instituut
 • Simavi
 • Soa Aids Nederland
 • Sonke Gender Justice
 • Stichting School & Veiligheid
 • Vilans
 • Women Inc

Partners die veel mogelijk maken

De Nationale Postcode Loterij is belangrijk voor ons. De Nationale Postcode Loterij denkt mee en geeft ruimte om projecten te financieren die niet elke sponsor aandurft. Een langdurige relatie met toekomst.

1/3
Uitreiking Postcodeloterij
Belangrijke financiële bijdragen Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is belangrijk voor ons Denkt mee en geeft ruimte om projecten te financieren die niet elke sponsor aandurft. Een langdurige relatie met toekomst.

Diverse groep lachende jongvolwassenen met schouders over elkaar op bank buiten
Samen met Soa Aids Nederland, de GGD en het RIVM Sense.info, voor al je vragen over seks

Met deze website, speciaal voor jongeren, bieden we samen informatie maar ook mogelijkheden tot het maken van afspraken met professionals. Samen bereiken we jongeren echt!

Groepje lachende jongeren van Act4respect kijkt in de camera
Samen met Atria Act4Respect, voor gelijkwaardige relaties onder jongvolwassenen

Samen werken aan gelijkwaardige relaties, waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel of cybergeweld. We brengen kennis, mensen bij elkaar en ontwikkelen tools.

Internationaal ondersteunen en vergroten eigen kennis

Onze expertise en ervaring zetten wij wereldwijd in. In grote allianties en overlegorganen, maar ook met kleinere, lokale partners. Met respect voor de cultuur, normen en waarden van onze internationale partners strijden we samen voor seksuele gezondheid, de acceptatie van seksuele rechten en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Meer over internationale samenwerkingen lees je op Rutgers.international

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.