Zoeken
Onderzoek

Veertien procent van de jonge vrouwen gebruikt natuurlijke methoden om zwangerschap te voorkomen

Een onderzoek naar het gebruik van natuurlijke methoden onder seksueel actieve jonge vrouwen tussen 18 en 29

14% van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 29, die in het afgelopen jaar penis-in-vagina seks hebben gehad, gebruikt een natuurlijke methode* om een zwangerschap te voorkomen. Het niet willen gebruiken van hormonen is bij vrouwen de meest genoemde reden hiervoor. Bijna de helft van deze jonge vrouwen gebruikt de methode al minstens 1 jaar of langer. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers, het expertisecentrum seksualiteit 

De meeste vrouwen die hun vruchtbare dagen bijhouden doen dat in een agenda (56%). Ook een app gebruiken (37%) of het zelf aanvoelen (24%) waren veelgenoemde antwoorden, vaak in combinatie met een andere manier om de vruchtbare dagen bij te houden. Het gebruik van een app komt vaker voor onder de oudere groep 25 – 29-jarigen (52%) dan onder de jongere groep (23%).   

De vruchtbare dagen meten per cyclus geeft nog geen garantie dat een vrouw niet zwanger raakt. Er is daarom ook gevraagd naar de maatregelen die ze dan nemen tijdens hun vruchtbare dagen. Wanneer vrouwen tijdens de vruchtbare dagen vaginale seks hebben, zegt het overgrote deel een condoom te gebruiken (62%). Een kwart van de vrouwen heeft geen seks tijdens de vruchtbare dagen en twaalf procent van de vrouwen doet aan terugtrekken om een zwangerschap te voorkomen.  

De angst voor hormonen en beïnvloeding keuze

Vrouwen noemen verschillende redenen om natuurlijke methoden te gebruiken en een zwangerschap te voorkomen. Het niet willen gebruiken van hormonen is hierbij de meest genoemde reden (62%), ook meer in contact willen zijn met het eigen lijf (41%) en angst voor gezondheidsschade door hormonen (35%) werden vaak genoemd. De jongere groep vrouwen (18-24) noemen vaker positieve verhalen op sociale media (18%) als reden voor het gebruik van natuurlijke methoden dan de groep tussen de 25 en 29 (9%). 

Er is ook gevraagd wie of wat geholpen heeft bij de keuze voor deze methode. De partner wordt hierin het meest genoemd als degene die geholpen heeft bij het maken van de keuze (35%). Ook vrienden (22%), en informatie op sociale media (16%) werden vaak genoemd.  

Gewenste zwangerschap?

Van de vrouwen die natuurlijke methoden gebruiken vindt 39% het (heel) vervelend als zij nu zwanger blijken te zijn. Dit percentage ligt hoger (54%) bij de groep die anticonceptie gebruikt (zowel hormonaal als niet-hormonaal). Er is een verschil te zien tussen de leeftijdsgroepen: van de jongere groep die een natuurlijke methode gebruikt vindt de helft het (heel) vervelend om nu zwanger te raken. De oudere groep die natuurlijke methoden gebruikt, vindt het minder erg om zwanger te raken, 28% vindt nu zwanger raken (heel) vervelend.   

Als vrouwen echt niet zwanger willen worden en zonder zorgen willen genieten van seks, is het de vraag of een natuurlijke methode hierin de beste optie is. Het vraagt een regelmatige cyclus, goed gebruik, veel discipline en een gemotiveerde partner. Om een weloverwogen en geïnformeerde keuze te maken is goede voorlichting en counseling van cruciaal belang.
Ineke van der Vlugt, programmamanager anticonceptie en abortus

Over het onderzoek

Als vrouwen echt niet zwanger willen worden en zonder zorgen willen genieten van seks, is het de vraag of een natuurlijke methode hierin de beste optie is. Het vraagt een regelmatige cyclus, goed gebruik, veel discipline en een gemotiveerde partner. Om een weloverwogen en geïnformeerde keuze te maken is goede voorlichting en counseling van cruciaal belang.

Het hele onderzoek lees je hier.

Hanneke de Graaf - Programmamanager Kennisontwikkeling en Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Hanneke de Graaf

De seksuele levensloop van geboorte tot overlijden is mijn specialisatie. Ik houd me bezig met literatuuronderzoek en grootschalige bevolkingsstudies. Ook ben ik projectleider van ‘Seks onder je 25e’ en ‘Seksuele gezondheid in Nederland’.

Over de auteur
Ineke van der Vlugt - Programma manager Anticonceptie & Abortus
Ineke van der Vlugt

Sociaal wetenschapper en sinds 2006 werkzaam bij Rutgers. Ze is sinds 2017 programmamanager anticonceptie & abortus.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.