Zoeken
Onderzoek

Seks onder je 25e Voortgezet Speciaal Onderwijs

Seksuele gezondheid van jongeren in cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs.

Het onderzoek Seks onder je 25e, naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar in Nederland, werd al vier keer uitgevoerd, maar nooit deden jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hieraan mee. Hoog tijd dus voor een onderzoek waar zij wel aan het woord komen. Het onderzoek is in 2019 uitgevoerd op cluster 3 en 4 van het vso.

Drie groepen jongeren deden aan dit onderzoek mee. Op het vso-zmlk werd bij 99 zeer moeilijk lerende kinderen mondeling een vragenlijst afgenomen. Op mytylscholen vulden 227 jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte een online vragenlijst in. Datzelfde deden 807 jongeren met psychiatrische problematiek of ernstige gedragsproblemen op cluster 4-scholen. De resultaten geven zicht op de seksuele gezondheid van deze groepen jongeren en op overeenkomsten en verschillen met leeftijdsgenoten op reguliere scholen.

Lees het onderzoek (PDF)

Auteurs

  • Hanneke de Graaf,
  • Marjolein Bultinck
  • Femke van den Brink
  • Iris Coehoorn
  • Marieke van den Borne
  • Suzanne Meijer

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Hanneke de Graaf.
Wil je het hele onderzoek lezen uit 2017? Kijk dan hier.
Seks onder je 25e 2023 is het meest recente onderzoek.

Hanneke de Graaf - Programmamanager Kennisontwikkeling en Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Hanneke de Graaf

De seksuele levensloop van geboorte tot overlijden is mijn specialisatie. Ik houd me bezig met literatuuronderzoek en grootschalige bevolkingsstudies. Ook ben ik projectleider van ‘Seks onder je 25e’ en ‘Seksuele gezondheid in Nederland’.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.