Zoeken
Onderzoek

New Perspectives on reproductive choice

Een uniek onderzoek naar de reproductieve keuzes van vluchtelingen, door onderzoekers met een vluchtelingenachtergrond.

Eind 2023 is het onderzoek New Perspectives on reproductive choice gepubliceerd. Wat maakt het uniek? Het is onderzoek onder vluchtelingen, door onderzoekers met een vluchtelingenachtergrond. Door de participatieve opzet is het gelukt om 118 interviews en 8 focusgroepen te houden met mannen en vrouwen met een vluchtelingachtergrond, uit Syrië, Eritrea, Somalië en Afghanistan.

New Perspectives on reproductive choice is een onderzoek van Rutgers en Pharos in nauwe samenwerking met de zelforganisaties Cultuur in Harmonie, Stichting Himilo, Voice Of All Women en Stichting Syrische vrouwengroep Emmen. Marianne Cense, onderzoeksleider New Perspectives: “De participatieve aanpak is de kracht van dit onderzoek. Dit zorgde voor kwaliteit en cultuursensitiviteit. Sterker nog, het onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder intensieve samenwerking met zelforganisaties en co-onderzoekers uit de eigen gemeenschappen. Omdat mensen alleen willen meewerken aan een onderzoek over sensitieve thema’s als kinderwens, culturele normen en opvattingen over anticonceptie en abortus, als ze vertrouwen hebben in de mensen die het onderzoek doen. En dat vertrouwen hebben zelforganisaties opgebouwd.”

Participatief onderzoek loont

Bovendien konden deelnemers zich in eigen taal uiten en praten met iemand door wie men zich vertrouwd en begrepen voelde. Participatief onderzoek zorgt dat het onderzoek beter aansluit in toon en aanpak bij de onderzoeksgroep. Ubah Halane (co-onderzoeker): “In het begin waren de vragen niet goed geformuleerd, veel te bot, te direct naar mijn gevoel. Maar na een paar keer veranderen en over praten, werden de vragen aangepast. In het begin dacht ik ‘ik durf die vragen niet te stellen aan andere vrouwen’. Maar dat is goed gekomen.”

Yordi Lassooy (Cultuur in Harmonie): “Dit onderzoek is een co-creatie van twee Nederlandse instanties die veel ervaring hebben in onderzoek en migranten zelforganisaties, waar veel kennis zit die vaak niet serieus genomen wordt. Deze twee werelden komen in dit onderzoek mooi samen.”

Regie over reproductieve keuzes

Uit dit onderzoek komen een aantal factoren naar voren die invloed hebben op de mate van regie die mensen ervaren. In figuur 1 staat een beknopte weergave van de factoren die van invloed zijn op de wensen, de macht en de middelen die mensen hebben.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees dan de publieksversie hier.
Wil je graag het volledige onderzoek lezen? Dat kan hier.
De Transketeers verfilmden de verhalen uit het onderzoek. Die video zie je hier.

Dit onderzoek is uitgevoerd omdat migranten met een vluchtelingenachtergrond meer risico lopen op ongewenste of onbedoelde zwangerschappen. Om vluchtelingengroepen beter te bereiken en te ondersteunen, is meer kennis nodig over hun opvattingen, strategieën en behoeften en de contexten waarin ze tot bepaalde keuzen komen. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen we zorgen dat voorlichters, huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van vluchtelingen. New Perspectives on reproductive choice kon uitgevoerd worden dankzij de financiële steun van ZonMw.

Marianne Cense - Senior Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Marianne Cense

Jongeren en seksualiteit is mijn specialiteit. Ik vind het erg belangrijk dat we goed luisteren hoe jongeren hun seksualiteit beleven en hoe ze met sociale normen omgaan, want dat geeft zoveel inzicht in wat ertoe doet, waar het knelt en wat goed gaat. Ik heb me verdiept in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.