Zoeken
Onderzoek

Lhbt+ jongeren en hun ervaring met daten, romantische relaties en (ex-)partnergeweld

In dit onderzoek door de alliantie Act4Respect (Rutgers, Atria & COC) is gekeken naar de ervaringen van lhbt+ jongeren met daten, romantische relaties en (ex-)partnergeweld.

Lhbt+ jongeren vinden zichzelf kunnen zijn het belangrijkste element in een fijne relatie. Dat blijkt uit onderzoek van de alliantie A4R, waarin is opgehaald hoe lhbt+ jongeren daten, romantische relaties en (ex-)partnergeweld ervaren. Hierbij is gekeken naar risico- en beschermende factoren voor (ex-)partnergeweld onder lhbt+ jongeren. Goede communicatie over verwachtingen en gevoelens en het respecteren van grenzen zien zij als essentieel onderdeel daarvan. Toch krijgen deze jongeren te maken met vooroordelen en stereotypen over hun seksualiteit en genderidentiteit. Dat maakt dat zij risico lopen om slachtoffer te worden van (ex)partnergeweld. Dit onderzoek biedt inzicht in de ervaringen van lhbt+ jongeren in daten, romantische relaties en (ex-)partnergeweld.  

In dit onderzoek is met in totaal 26 jongeren gesproken. Met de helft daarvan zijn diepte-interviews gehouden en de andere 13 deden mee, verdeeld over twee focusgroepen. Jongeren die te maken hebben gehad met (ex-)partnergeweld zijn vaak slachtoffer van veel verschillende vormen van geweld, die vaak ook door elkaar lopen. Zowel psychologisch als fysiek, seksueel geweld en controlerend gedrag. Zowel online als in het echt. In sommige gevallen vond het geweld geheel online plaats, omdat jongeren volledige online relaties hadden. Ook hebben jongeren last van vooroordelen en stereotypen over hun seksualiteit en/of genderidentiteit. Zo geven sommige jongeren aan door hun partner niet geaccepteerd te worden in hun genderidentiteit of seksualiteit. Dit uitte zich onder andere in outing, controlerend gedrag of psychisch geweld. Ook is minderheidsstress (een specifieke vorm van sociale stress, waarbij mensen van de gestigmatiseerde groep unieke stressfactoren ondervinden die samenhangen met hun sociale status en identiteit) een risicofactor van partnergeweld onder lhbt+ personen. In enkele gevallen speelt neurodiversiteit en van kleur zijn een rol in partnergeweld. Weinig kennis en vaardigheden hebben over wensen, grenzen is een belangrijke factor in de ongezonde relatie(s). 

De impact van (ex-)partnergeweld op jongeren is enorm:  

  • Veel jongeren ontwikkelden (ernstige) mentale problemen, waar zij jaren later soms nog steeds last van hebben.  
  • Ook gaven zij aan minder of geen vertrouwen te hebben in daten en relaties en dat hun ervaring hun kijk op liefde heeft beïnvloed.  
  • Sommige jongeren ervaren problemen met seksualiteit als gevolg van (ex-)partnergeweld.  

Tegelijkertijd laten jongeren veel veerkracht zien. Zij wisten uit de relatie te komen. Sommigen van hen zochten steun in hun sociale netwerk of bouwden een nieuw sociaal netwerk op en zochten psychologische hulp.  Een belangrijke stap in herstel is begrijpen wat er is gebeurd. (H)erkenning hiervan door hulpverleners is essentieel, iets dat in sommige gevallen bij de respondenten en deelnemers tekortschoot. 

Ben je benieuwd naar het hele onderzoek? Die lees je hier.

Javier Koole onderzoeker programma seksueel geweld Rutgers
Javier Koole

Als kwalitatief onderzoeker en socioloog heb ik een interesse ontwikkeld in de preventie van gendergerelateerd geweld. Zo ben ik nauw betrokken bij de alliantie Act4Respect Unlimited een samenwerking tussen Rutgers, Atria en COC dat zich richt op het voorkomen van seksueel en (ex)partnergeweld onder jongeren.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.