Zoeken
Javier Koole onderzoeker programma seksueel geweld Rutgers

Javier Koole

Onderzoeker programma seksueel geweld Rutgers

Als kwalitatief onderzoeker en socioloog heb ik een interesse ontwikkeld in de preventie van gendergerelateerd geweld. Zo ben ik nauw betrokken bij de alliantie Act4Respect Unlimited een samenwerking tussen Rutgers, Atria en COC dat zich richt op het voorkomen van seksueel en (ex)partnergeweld onder jongeren.

Het ter discussie stellen van rigide genderstereotypes is een belangrijk thema in mijn werk, waarbij ik me voornamelijk richt op stereotype mannelijkheidsnormen die geweld legitimeren. In mijn onderzoeken vind ik het belangrijk om een intersectioneel perspectief te hanteren. Hierdoor kijk ik tijdens onderzoek naar meer dan één identiteitsaspect (zoals etniciteit en gender) en hoe die aspecten zich onderling tot elkaar verhouden.

Mijn expertise ligt bij het houden van interviews, focusgroepen, observaties en participatief actieonderzoek. Verder heb ik ervaring met het uitvoeren van innovatieve onderzoeksmethodes zoals de foto-voice- en dagboekmethode. Als onderzoeker heb ik verschillende seksuele weerbaarheidsprogramma’s en omstanderinterventies geëvalueerd. Ook heb ik een actieonderzoek uitgevoerd om de sociale normcampagne Generatie Ja..En? te evalueren. Voor mij is onderzoek niet alleen een middel om kennis te vergaren, maar ook om verandering teweeg te brengen. Daarom werk ik ook mee aan de (door) ontwikkeling van verschillende interventies ter preventie van gendergerelateerd geweld.

Momenteel werk ik voornamelijk als onderzoeker in het programma Seksueel geweld en alliantie Act4Respect Unlimited. Hiervoor richt ik me op het uitvoeren van interventie-gebonden (actie) onderzoeken ter preventie van seksueel en (ex)partnergeweld onder jongeren.

Interventies:

Media-uitingen:

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.