Zoeken
Onderzoek

Het moet in de genen gaan zitten

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Dit onderzoek uit 2017 biedt inzicht in belemmerende en bevorderende factoren voor preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen. Het levert aanbevelingen voor de verbetering van de aanpak op verenigingen en voor de communicatie en informatievoorziening vanuit NOC*NSF en aangesloten sportbonden.

Er spelen veel belemmerende factoren op het niveau van verenigingen. Een gebrek aan urgentie, de angst voor overreageren, een gebrek aan vrijwilligers, bestuurswisselingen en bepaalde aspecten van de verenigingscultuur maken dat het onderwerp moeilijk te agenderen is. Veel verenigingsbesturen schipperen tussen het zien van het belang van het onderwerp en de angst/weerzin om er te veel nadruk op te leggen. Verenigingen geven in dit onderzoek ook aan dat ze het gevoel hebben zelf het wiel uit te moeten vinden. De instrumenten die landelijk zijn ontwikkeld zijn niet goed vindbaar.

Dit onderzoek is een deelrapport van het Onderzoeksrapport van de Commissie de Vries.

Lees het onderzoek (PDF)

Auteurs

  • Marianne Cense
  • Iris Coehoorn

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marianne Cense

Marianne Cense - Senior Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Marianne Cense

Jongeren en seksualiteit is mijn specialiteit. Ik vind het erg belangrijk dat we goed luisteren hoe jongeren hun seksualiteit beleven en hoe ze met sociale normen omgaan, want dat geeft zoveel inzicht in wat ertoe doet, waar het knelt en wat goed gaat. Ik heb me verdiept in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.