Zoeken
Pers – Persbericht

Reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ van start!

Terug naar overzicht
25 mei 2022

De reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ is geopend en te zien op Utrecht Centraal Station en in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat vertelt de verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Zo worden hartinfarcten bij vrouwen vaker niet herkend dan bij mannen.

Portret van persoon in groene jas uit de reizende tentoonstelling 'Komt een mens bij de dokter'

Verhaal van Maxine

“Mijn huisarts deed een paar maanden allerlei onderzoeken en toen daar niks uitkwam volgde de diagnose burn-out. Soms rolde ze zelfs met haar ogen als ik weer op consult kwam. Uiteindelijk kreeg ik een hartinfarct.’’

Gebrek aan kennis heeft serieuze gevolgen

Sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen een rol bij aandoeningen en de behandeling hiervan. Maar omdat hierover nog veel kennis ontbreekt, of onvoldoende wordt toegepast, worden diagnoses soms gemist en behandelingen (te) laat gestart.

Zo werd Kai als trans jongen in de jeugdzorg in een meidengroep geplaatst en kreeg Bart het gevoel dat hij als man zelf zijn depressie moest oplossen. Yoa’s verhaal laat zien dat het belang van inclusieve gezondheidszorg niet stopt bij de voordeur, door te vertellen over haar fijne ervaringen in een woonvoorziening voor oudere LHBTI personen.

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt met deze alliantie om passende zorg dichterbij te brengen en zullen daarmee doorgaan. Extra investeringen zijn hard nodig om de overblijvende kennishiaten weg te nemen. Minister Kuipers, die zich heeft uitgesproken als ambassadeur van gendersensitieve gezondheidszorg kan hier een doorslaggevende rol in spelen.
Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van WOMEN Inc. en penvoerder van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat
In de spreekkamer is de hetero cis man nog steeds het uitgangspunt. Lesbische, homoseksuele en bi+ mensen krijgen regelmatig te maken met aannames en stereotypen. Daardoor krijgen én vragen ze niet altijd de juiste zorg. Ook trans- en non-binaire personen krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben, terwijl intersekse personen juist geconfronteerd worden met onnodige medicalisering van hun zorgvragen. Kennis en een open houding bij zorgprofessionals is dan ook essentieel
Marie Ricardo, directeur van COC Nederland
Portretfoto van de reizende tentoonstelling 'Komt een mens bij de dokter'

Ook zorgverleners komen hierover aan het woord in de tentoonstelling.

Kawa (psycholoog en bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg):

“Onbewust behandelen we mensen die op ons lijken beter dan mensen die anders zijn. Als je goede zorg wil geven, moet je je bewust zijn van dat mechanisme. Het kan namelijk niet zo zijn dat een grote groep mensen in Nederland minder goede zorg krijgt, omdat ze een andere afkomst, kleur, sekse, gender of seksuele oriëntatie hebben dan de norm.’’

Wil je aandacht hebben voor de diverse aspecten van de mens dan is het nodig dat deze aspecten in de zorgopleidingen aan bod komen. Zorgverleners missen de kennis hierover nu, omdat het niet structureel is ingebed in de zorgopleidingen. De Alliantie zet zich in om dit te bewerkstelligen.
Marieke van der Plas, directeur van Rutgers

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.