Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Social Change Agents

Social Change Agents zijn jonge rolmodellen: jongeren die taboe onderwerpen rondom seksualiteit bespreekbaar maken in hun eigen omgeving, zij vertellen wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en waar ze voor staan. Zo inspireren zij anderen en ontstaan echte gesprekken tussen jongeren onderling. Want jongeren leren het meest van elkaar. Vooral in de groep van 12 tot 25 zijn leeftijdgenoten belangrijk.

Jongeren stimuleren op te komen voor elkaar

Groei je op in een omgeving met sterke normen rond gender en seksualiteit? Als je niet aan de norm voldoet of niet als gelijke wordt gezien, kan dit zorgen voor onveiligheid en problemen. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren het niet altijd eens zijn met de normen en ongelijkheid die ze in hun omgeving tegenkomen. Maar je ertegen uitspreken is nog wel even iets anders.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Onze Social Change Agents laten zien hoe je dit doet. Vanuit hun eigen ervaring en kennis bespreken ze normen rond gender of sekse. Als rolmodel versterken ze jongeren op een positieve manier en verspreiden ze ook kennis. Zo komen dingen in beweging en komt er meer veiligheid, gelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid over seks.

Social Change Agents Academy

Om jongeren meer te leren over hoe zij hun steentje bij kunnen dragen aan een complete seksuele vorming voor iedereen, heeft Rutgers de Social Change Agent Academy in het leven geroepen.

De Social Change Agents Academy is een opleidingstraject van driekwart jaar, ontwikkelt door Rutgers. In een aantal maanden leert een groep jongeren de organisatie kennen en krijgen zij de kans om zich te ontwikkelen tot Social Change Agents, jonge rolmodellen die taboe-onderwerpen rondom seksualiteit bespreekbaar maken in hun eigen omgeving, in de media en richting de politiek. Gedurende deze periode komen zij eens per maand (fysiek in Utrecht of online) samen om te leren hoe zij hun eigen verhaal in kunnen zetten om verandering teweeg te brengen. Zij leren hoe zij zich uit kunnen spreken over negatieve normen, in hun omgeving, in de media en richting de politiek.

Een onderdeel van de Academy is een casus uit het programma Seksuele Vorming waar jongeren in kleine groepjes gedurende het jaar aan werken. Aan het eind van het traject presenteren zij een oplossing van de casus. Het winnende groepje krijgt de kans om hun oplossing in de praktijk te brengen.

Na de Academy treden jongeren toe tot het jongerennetwerk van Rutgers. Dit netwerk zet Rutgers regelmatig in voor mediaoptredens, advies en lobby. Ook ontvangen jongeren uit dit netwerk een uitnodiging voor speciale evenementen van Rutgers.

De Academy van 2022

De Academy van dit jaar is van start! Kom snel terug op deze pagina om de Social Change Agents van dit jaar te leren kennen, ze zullen zich binnenkort voorstellen onderaan deze pagina.

Wil je meer weten over de Social Change Agents Academy? Stuur een e-mail naar Daan van Engelen, d.vanengelen@rutgers.nl, of bel of app op 06 42 02 61 59.

Ontmoet onze Social Change Agents

Doe jij mee met de Social Change Agents Academy

Deel jij jouw verhaal ook? Door te vertellen en te verbinden, haak je anderen aan en geef je ze vertrouwen. En zo lopen we met steeds meer richting een wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ambassadeurs. Mis jij iemand zoals jij nog bij de Agents? Dan zoeken we jou helemaal. Zodat iedereen zich kan herkennen.

Wil je je je aanmelden? Vul dan het formulier in.

Licht in max. 500 woorden toe waarom jij geschikt bent voor deelname aan de Academy (denk hierbij aan je persoonlijke motivatie en hoe jouw ervaringen in je leven, werk of studie bijdragen aan deze motivatie).
Max. file size: 64 MB.
Hoe heb je van de Academy gehoord?(Required)

Toestemming
This field is for validation purposes and should be left unchanged.