Zoeken
Onderzoek

Waar ligt de grens?

Opinieonderzoek over hoe jongeren denken over seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke factoren in de opvoeding hieraan bijdragen.

75% van de ouders zegt tegen hun kind dat ze duidelijk hun grenzen aan moeten geven als ze iets niet willen op seksuele gebied; 93% van de ouders vindt dat hun kind altijd moet checken of de ander ook seks wil; toch zegt maar 34% van de ouders tegen hun kind “check altijd bij de ander of diegene ook wil wat jij wil”. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar ligt de grens?’ van Rutgers onder 952 jongeren van 12 tot 18 jaar en een van hun ouders/opvoedersOok blijkt dat ouders vaker met hun dochters praten over het aangeven van grenzen, en met hun zoons vaker over het respecteren van grenzen.

Het opinieonderzoek, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport, gaat over hoe jongeren denken over seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke factoren in de opvoeding hieraan bijdragen. Er zijn vier bekende mediacasussen van recente gebeurtenissen aan jongeren en ouders voorgelegd om zo houdingen ten opzichte van seksueel grensoverschrijdend gedrag te meten. Het onderzoek is onderdeel van het vandaag door het kabinet aangekondigde nationaal actieprogramma rond seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Duidelijker nee zeggen

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het grootste deel van de respondenten seksueel grensoverschrijdend gedrag in de casussen afkeurt. Maar rond de casus van Ali B. vindt een meerderheid van de jongeren (57%) en de ouders (52%) dat de vrouwen ook duidelijker nee hadden moeten zeggen. Zij leggen daarmee een deel van de verantwoordelijkheid bij de vrouwen neer.

Genderverschillen

Jongens en vaders lijken over het algemeen iets minder afkeurend ten opzichte van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan meisjes en moeders. Deze genderverschillen zijn ook zichtbaar in de reacties op de casussen. Zo zegt bijvoorbeeld 29% van de jongens en 40% van de vaders dat het maar een grapje was van Johan Derksen (die op tv besprak een kaars in een bewusteloze vrouw gestoken te hebben) tegenover 17% van de meisjes en 23% van de moeders. De jongere generatie keurt dit dus vaker af dan hun ouders.

Cultuurverandering

Het onderzoek laat zien dat ouders nog meer gestimuleerd moeten worden om met hun kinderen te praten over relaties en seksualiteit én onderwerpen als seksuele grensoverschrijding en consent. Dat is een belangrijke sleutel voor de cultuurverandering waarover sinds het afgelopen jaar uitgebreid maatschappelijk debat wordt gevoerd. Ook onderwerpen als stereotiepe gendernormen, de dubbele seksuele moraal en victim blaming zouden vast onderdeel moeten worden van de opvoeding.

Opvoedondersteuning

Daarvoor lijkt nog een wereld te winnen. Zeventig procent van de ouders geeft aan geen behoefte te hebben aan informatie over seksuele opvoeding. Slechts 5% van de ouders geeft aan te willen weten hoe ze hun kind kunnen leren om de seksuele grenzen van anderen te respecteren.

Lees het onderzoeksrapport.

Auteurs

Koen Smit
Marianne Cense
Hanneke de Graaf

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Hanneke de Graaf

Hanneke de Graaf - Programmamanager Kennisontwikkeling en Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Hanneke de Graaf

De seksuele levensloop van geboorte tot overlijden is mijn specialisatie. Ik houd me bezig met literatuuronderzoek en grootschalige bevolkingsstudies. Ook ben ik projectleider van ‘Seks onder je 25e’ en ‘Seksuele gezondheid in Nederland’.

Over de auteur
Marianne Cense - Senior Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Marianne Cense

Jongeren en seksualiteit is mijn specialiteit. Ik vind het erg belangrijk dat we goed luisteren hoe jongeren hun seksualiteit beleven en hoe ze met sociale normen omgaan, want dat geeft zoveel inzicht in wat ertoe doet, waar het knelt en wat goed gaat. Ik heb me verdiept in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.