Zoeken
Onderzoek

The State of Dutch Fathers

Vaderschap in Nederland: van willen naar doen.

Het rapport uit 2019 belicht betrokken vaderschap aan de hand van verschillende (Nederlandse) onderzoeken uit de afgelopen 4 jaar die voor het rapport zijn samengevat en aan elkaar zijn gelinkt.

Het rapport is gebaseerd op het internationale rapport ‘State of the World’s Fathers’. De aanbevelingen zijn gebaseerd op raadplegingen van het brede maatschappelijk middenveld in Nederland. De State of the World’s Fathers is een internationaal rapport dat geïnitieerd is door Promundo-US als onderdeel van de internationale MenCare campagne.

Lees het onderzoek (PDF)

Stand van zaken en visie voor de toekomst

Vaders willen na de geboorte van hun kind meer betrokken zijn bij de zorg, maar nemen daarvoor nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema minder vaak aan. Dit komt onder meer door gebrek aan steun en aanmoediging op hun werk.
Betrokken vaderschap is goed voor kinderen, moeders, vaders en de samenleving. Dit rapport geeft inzicht in de stand van zaken rond het stimuleren van meer betrokken vaderschap in Nederland in 2019.

Het biedt een overzicht van recent Nederlands onderzoek en (beleids-)ontwikkelingen rond vaders en vaderschap, maar brengt ook in beeld wat er nog moet gebeuren. Dit gebeurt op de volgende thema’s:

  • Beleid: politiek
  • Instituties: werkgevers & zorgprofessionals
  • Communities: invloed van Media & Groepen
  • Relaties
  • Vaders

Draagvlak groter, voorzichtige verschuiving

Sinds het eerdere Nederlandse State of The World Fathers 2015 rapport is er veel gebeurd. Het draagvlak voor betrokken vaderschap is gegroeid in de samenleving en in de politiek. Er is een voorzichtige verschuiving zichtbaar binnen Nederland rond thema’s als vaderschap, gender en mannelijkheid. Dit zie je in de media, in de samenleving, in relaties en bij vaders zelf.

Uitbreiding verlofregeling

Er zijn ook positieve ontwikkelingen vanuit de politiek. In 2018 is gekozen voor de uitbreiding van de verlofregelingen voor partners. Ondanks het groeiende draagvlak laat een gelijke werk en zorg verdeling in de praktijk bij veel ouders nog op zich wachten. Toch blijkt uit dit rapport ook dat vaders wel meer tijd met hun kinderen willen doorbrengen, maar ze maken minimaal gebruik van de formele mogelijkheden om hun arbeidspatroon aan te passen (zoals deeltijd werken of ouderschapsverlof).

Sociale acceptatie door er over te praten

Om daadwerkelijk de zorg gelijkwaardiger te verdelen lijkt naast financiële belemmeringen ook de mate van sociale acceptatie mee te spelen. Sociale acceptatie binnen een organisatiecultuur en het hebben van rolmodellen onder collega’s, managers en andere vaders stimuleren vaders om meer te gaan zorgen. Hiervoor is het niet alleen belangrijk dat vaders op de werkvloer ondersteund worden, maar ook dat zij binnen partnerrelaties en met andere vaders in gesprek gaan over hun ouderrol en de werk- zorgverdeling.

Omslag door bewustwording en promotie

Er is dan ook een culturele omslag nodig op alle niveaus van de samenleving om vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van hun kinderen en het gezinsleven. De aanbevelingen binnen dit rapport – geformuleerd met de input van een brede groep organisaties – geven aanknopingspunten hoe deze cultuuromslag bereikt kan worden.

  • Zo kan nationale wetgeving en beleid, bijvoorbeeld de huidige verlofregelingen, verbeteren en verbreden zodat niemand uitgesloten wordt.
  • Bewustwording binnen de (pre-)natale gezondheidszorg en het onderwijs kan bijdragen om (de meerwaarde van) betrokken vaderschap te promoten.
  • Het is van belang dat bedrijven niet alleen werk-familiebeleid ontwikkelen maar dat ook in de praktijk brengen. Behalve HR-afdelingen kunnen ook managers en collega’s een voorbeeldrol vervullen door zich positief uit te spreken over het verlof en beslissen om werk en zorgtaken beter te verdelen.
  • Het rapport roept tenslotte vaders nadrukkelijk op om uit de ondersteunende ouderrol te stappen en ook de positie van primaire opvoeders te nemen en pleit voor meer solo-zorg door vaders.
Overhandiging van het onderzoeksrapport 'The State of Dutch Fathers': Vaderschap in Nederland: van willen naar doen.

Dit rapport toont aan dat de wil en wens om te veranderen er is. Nu is het zaak om woorden om te zetten in daden en een cultuuromslag te creëren zodat vaders meer betrokken zijn bij hun gezin en kinderen.

Ook laat het zien wat er moet gebeuren om de wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) en het aanvullend geboorteverlof van 2020 tot een succes te maken.

Breed maatschappelijk draagvlak

De aanbevelingen zijn gebaseerd op raadplegingen van het brede maatschappelijk middenveld en worden onderschreven door onder andere WOMEN Inc., TNO, Emancipator, Aanpakken voor Aanstaande Vaders, Voor Werkende Ouders en VDRS.

Lees het hele rapport

Lees het onderzoek (PDF)

State of Dutch fathers 2019

Auteurs

Hanna Harthoorn, Kate van de Krol, Ilze Smit, Leonie van Breeschoten

Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.