Zoeken
Onderzoek

Navigating a bumpy road

Young People’s negotiation of sexual agency.

Individuele keuzevrijheid is een belangrijk principe in Nederland. In het beleid rond seksuele gezondheid staat zelfbeschikking centraal. Dit uitgangspunt bevordert de seksuele rechten van mensen, maar vraagt tegelijkertijd dat mensen controle hebben en verstandige, verantwoordelijke keuzes maken.

In mijn onderzoek naar de beleving van jongeren van seksualiteit, wordt duidelijk dat dit idee van vrije keuzes problematisch is. Jongeren navigeren tussen meerdere verlangens, verwachtingen en sociale normen Dit roept de vraag op hoe we over de bewegingsruimte (agency) van jongeren kunnen denken, op een wijze die geen absolute autonomie  veronderstelt, maar rekening houdt met hun sociale navigatie.

Dit proefschrift is gebaseerd op vier deelstudies. Gebaseerd op deze case studies heeft Marianne Cense een nieuw model ontwikkeld over de bewegingsruimte van jongeren (sexual agency), dat zichtbaar maakt hoe hun keuzes verbonden zijn met sociale normen en verwachtingen, met morele kaders en beschikbare verhalen. Daarnaast heeft ze een tweede model ontwikkeld om seksuele vorming op deze elementen te baseren. Dit model is inmiddels door diverse GGD’en  en door Rutgers gebruikt om nieuwe materialen op te baseren.

Lees het onderzoek (PDF)

Artikelen

Auteurs

Marianne Cense

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marianne Cense.

Marianne Cense - Senior Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Marianne Cense

Jongeren en seksualiteit is mijn specialiteit. Ik vind het erg belangrijk dat we goed luisteren hoe jongeren hun seksualiteit beleven en hoe ze met sociale normen omgaan, want dat geeft zoveel inzicht in wat ertoe doet, waar het knelt en wat goed gaat. Ik heb me verdiept in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.