Zoeken
Onderzoek

Minderheidsstress onder lhbti+ personen

Deskresearch naar minderheidsstress onder lhbti+ personen vanuit intersectioneel perspectief

Minderheidsstress is een specifieke vorm van stress waar de lhbti+ gemeenschap mee te maken krijgt, bijvoorbeeld stress door coming-out of omdat je niet geaccepteerd wordt vanwege je geaardheid. In dit onderzoek presenteert Rutgers een overzicht van hoe minderheidsstress ervaren wordt door (gemarginaliseerde) lhbti+ personen en de invloed op hun mentale gezondheid. Aan de hand van intersectionaliteit als analytisch raamwerk onderzoekt Rutgers verschillende vormen en uitbreidingen van het minderheidsstressmodel.

Verschillende ervaringen van minderheidsstress

Uit de literatuur blijkt dat verschillende groepen binnen de lhbti+ gemeenschap minderheidsstress anders ervaren. Zo ervaren trans en genderdiverse personen transspecifieke stressoren die gelinkt zijn aan hun genderidentiteit. Queer personen van kleur ervaren unieke stressoren vanwege hun meervoudige minderheidsstatus. Zo krijgen ze naast homofobie ook te maken met racisme, ook binnen de lhbti+ gemeenschap. De deskresearch laat zien waar nog de kennishiaten liggen en waar meer onderzoek nodig is om een volledig beeld te krijgen van de impact van minderheidsstress.

Lees het onderzoek naar minderheidsstress onder lhbti+ personen vanuit intersectioneel perspectief.

Auteurs: Fayaaz Joemmanbaks (hoofdonderzoeker) en Tomas Derckx

De Alliantie Gezondheidszorg op Maat

De Alliantie Gezondheidszorg op Maat is opgericht om actief bij te dragen aan een gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg in Nederland. Iedereen is anders en de Alliantie wil dat ‘verschil’ de norm wordt in de spreekkamer.

De Alliantie is een samenwerking van WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland en is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vragen over het onderzoek of wil je meer weten over de alliantie? Neem contact op met Tomas Derckx, senior programmamedewerker bij Rutgers, via t.derckx@rutgers.nl

Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.