Zoeken
Onderzoek

Laveren tussen autonomie en loyaliteit

Seksuele ontwikkeling en beleving van allochtone jongeren.

Onderzoek onder 46 jongeren van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond dat inzicht geeft in hun relationele en seksuele levensloop, in de betekenis die verschillende gebeurtenissen voor hen hebben, de discoursen waarbinnen ze relaties en seksualiteit betekenis geven en hun strategieën.

Uit dit kwalitatief onderzoek wordt zichtbaar dat etniciteit als losstaande factor niet bepalend is, maar dat de culturele achtergrond van jongeren wel invloed heeft op de leefregels en het denken over seksualiteit dat jongeren van thuis meekrijgen. In dit onderzoek zijn jongeren in drie leeftijdsgroepen geïnterviewd; 11-14 jaar, 15-18 jaar en 19-22 jaar. Er is een groot verschil te zien tussen de drie leeftijdsgroepen. Niet alleen neemt de mate van seksuele ervaring met de jaren toe, zoals te verwachten, maar ook de verhouding tot leefregels van thuis en tot ouders verschuift.

De levensverhalen van Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren geven inzicht in de samenhang van verschillende factoren. Sekse en religie komen beiden naar voren als belangrijke factoren in de seksuele levensloop. Jongens voelen veel minder belemmeringen dan meisjes, doen minder beschadigende ervaringen op en hebben meer het gevoel dat ze zelf regie hebben en keuzen maken.

Jongeren voor wie het geloof een belangrijke rol speelt (Christelijk, Islamitisch of Hindoe) zijn voorzichtiger in het experimenteren met liefde en seks en zijn zich meer bewust van de leefregels die voor hen gelden, vooral op het vlak van maagdelijkheid. Er zijn echter nog veel meer factoren die een rol spelen in de relationele en seksuele levensloop die een jongere meemaakt en hoe hij of zij dit ervaart.

Religie en sekse leiden in samenhang met de opvoedstijl (strenge leefregels of eigen verantwoordelijkheid), de mate van verbinding met en loyaliteit aan de ouders en culturele gemeenschap en de persoonlijkheid van de jongere tot verschillende scenario’s, zoals wachten met seks tot het huwelijk of wel vriendjes hebben maar stiekem of van huis weglopen.

Lees het onderzoek (PDF)

Artikel

  • Cense, M. (2014). Sexual discourses and strategies among minority ethnic youth in the Netherlands. Culture, Health & Sexuality 16 (7), 835-849 doi: 10.1080/13691058.2014.918655

Auteurs

  • Marianne Cense
  • Lieke van Dijk

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marianne Cense

Marianne Cense - Senior Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Marianne Cense

Jongeren en seksualiteit is mijn specialiteit. Ik vind het erg belangrijk dat we goed luisteren hoe jongeren hun seksualiteit beleven en hoe ze met sociale normen omgaan, want dat geeft zoveel inzicht in wat ertoe doet, waar het knelt en wat goed gaat. Ik heb me verdiept in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.