Zoeken
Onderzoek

Kwalitatief onderzoek naar de beleving van bi+ volwassenen

Uit dit onderzoek onder 34 tot 41-jarige bi+ mensen, blijkt dat ze vaak niet gezien en erkend worden in hun seksuele oriëntatie.

Bi+ mensen hebben gevoelens van aantrekking of verliefdheid voor mensen van meer dan een gender of geslacht. Uit dit onderzoek onder 34 tot 41-jarige bi+ mensen, blijkt dat ze vaak niet gezien en erkend worden in hun seksuele oriëntatie. Ook hebben ze last van uitsluiting en vooroordelen, zowel in hetero als in LHBTQI+ gemeenschappen.

Bij veel bi+ mensen duurt het ontdekken en uiting geven aan hun seksuele oriëntatie lang. Dit komt mede door gebrek aan zichtbaarheid van biseksualiteit in hun jeugd. Ze kenden geen voorbeelden en verhalen en er werd niet over gesproken. Of de beeldvorming was negatief en dit stond een makkelijke seksuele ontwikkeling in de weg. Dit onderzoek laat zien dat een aanmoedigende en begripvolle partner belangrijk kan zijn in het ontdekken en vormgeven aan een bi+ oriëntatie. Hoe bi+ mensen met hun oriëntatie omgaan in hun gezinsleven is heel verschillend.

Niet standaard, ook niet onderling

Veel bi+ mensen hadden altijd al het idee dat ze niet standaard zijn en voelden zich vaak onbegrepen. De gangbare hetero, homo en lesbische hokjes sluiten niet aan bij hun gevoelens en ervaringen. Tegelijkertijd wordt bi+ of biseksualiteit door anderen niet altijd als een goede of echte mogelijkheid gezien. Onder bi+ mensen is er grote variatie in hoe ze hun seksuele, romantische en relatie oriëntatie beleven, uiten en benoemen. Niet iedereen noemt zich bi, pan of bi+.

Normativiteit

Wat bi+ mensen gemeen hebben, is dat ze op verschillende manieren tegen beperkende sociale normen aanlopen: de norm om monoseksueel te zijn (ofwel op één geslacht of gender vallen), binair man/vrouw gedachtegoed, relatie normen en traditionele gender rollen.

Onzichtbaarheid, uitsluiting en vooroordelen

De norm van monoseksualiteit maakt bi+ mensen onzichtbaar. Positieve en vanzelfsprekende zichtbaarheid van bi+ mensen is nog steeds beperkt in de media, in seksuele vorming en onderwijs. Bi+ mensen voelen zich vaak niet gezien of erkend als bi+ in hun omgeving. Ook wordt hun bi+ zijn uitgewist of krijgen ze met vooroordelen te maken. Hierdoor kunnen ze uitsluiting ervaren in zowel hetero als LHBTQI+ kringen.

Acceptatie, steun en veilige ruimte vinden

Acceptatie en steun vanuit hun directe omgeving en gelijkgestemden is belangrijk, maar ontbreekt vaak voor bi+ mensen. LHBTQI gemeenschapen voelen niet altijd veilig en inclusief, terwijl specifieke bi+ gemeenschappen nog nauwelijks bestaan en worden gemist.

Lees het onderzoek.

Fayaaz Joemmanbaks - Onderzoeker
Fayaaz Joemmanbaks

Als onderzoeker verricht ik mijn werk met een innovatieve bril. Mijn specialisatie ligt bij grootschalig vragenlijst onderzoek, survey methodology en literatuuronderzoek, waarin een cultuur sensitieve- en inclusieve werkwijze centraal staat.

Over de auteur
Marianne Cense - Senior Onderzoeker - foto © Merijn Soeters - www.merijnsoeters.com
Marianne Cense

Jongeren en seksualiteit is mijn specialiteit. Ik vind het erg belangrijk dat we goed luisteren hoe jongeren hun seksualiteit beleven en hoe ze met sociale normen omgaan, want dat geeft zoveel inzicht in wat ertoe doet, waar het knelt en wat goed gaat. Ik heb me verdiept in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, in seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag en in culturele, seksuele en genderdiversiteit.

Over de auteur
Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.