Zoeken
Onderzoek

Een dubbel gevoel

Een pilotonderzoek naar seksualiteitsbeleving en informatiebehoefte over seksualiteit van transgenders.

Transgenderpersonen zijn mensen van wie de huidige geslachtsuiting en/of geslachtsidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte, op grond van hun lichaam, is toebedeeld. Dit betekent dat bij transgenderpersonen vóór een eventuele transitie de relatie tussen lichaam en genderidentiteit anders is dan bij niet-transgenders (cisgender personen).

Aangezien seksualiteit wordt beleefd met het lichaam en nauw samenhangt met gender- en seksuele identiteit, valt te verwachten dat seksualiteit door transgenderpersonen anders wordt beleefd. Naar seksualiteitsbeleving van transgenders is anno 2012 echter nog maar weinig onderzoek gedaan. Dit rapport is het verslag van een kwalitatief pilotonderzoek onder twaalf transgenderpersonen, waarin een eerste exploratie wordt gedaan naar factoren die een rol kunnen spelen bij seksualiteitsbeleving, en die aanknopingspunten kunnen vormen voor vervolgonderzoek.

Daarnaast is onderzocht welke informatie er op dit gebied is voor transgenders, en aan welke informatie zij behoefte hebben. Naast de interviews is ook een expertmeeting georganiseerd met elf deskundigen die werkzaam zijn in de hulpverlening, het beleid of onderzoek.

Lees het onderzoek (PDF)

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op ons

Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.