Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Onderzoek

Dubbel kwetsbaar

Transgenders en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Diepte-interviews met achttien trans personen die ervaring hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag bieden inzicht in het soort geweld dat ze meemaakten, in risicofactoren, gevolgen en ervaringen met hulpverlening. Uit het onderzoek uit 2014 komen specifieke risicofactoren naar voren die trans personen kwetsbaar maken voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Belangrijkste element is dat gendernonconform gedrag bij de sociale omgeving een negatieve reactie oproept. Dit bevordert het sociaal isolement van trans personen, ondermijnt hun zelfvertrouwen en weerbaarheid en maakt hen kwetsbaar voor agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Het rapport biedt concrete aanbevelingen voor het verbeteren van preventie en hulpverlening.

Lees het rapport (PDF)

Auteurs

  • Tamar Doorduin
  • Marianne Cense

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marianne Cense

Onderzoeken

Gerelateerd

Bekijk ook onze andere onderzoeken.